سوال  • جلسه 5 ریاضی پایه تماما بررسی سوالات ازمون 25امه؟
    و اینکه مگه فیزیک دو جزوه اقای رفیعی رو نمیخواد؟اخه من منتظرم جزوه رو سایت قرار بگیره و تهیه کنم بعد شرو کنم به دیدن فیلما
    جزوه میاد رو سایت یا نه؟


وارد شوید تا پست بفرستید
 

اتصال شما به انجمن آلاء به نظر می‌رسد از دست رفته. لطفا صبر کنید ما سعی می‌کنیم که دوباره شما را متصل کنیم.