سوال زیست فوری • نقص ژنی میتونه باعث نقص آنزیمی بشه
  حالا سوال
  نقص آنزیمی هم میتونه باعث نقص ژنی بشه؟؟؟؟؟؟؟ 😕
  @دانش-آموزان-آلاء
  @همیار

 • تقریبا صفره اما از نظر شدن میشه...
  اگ اینطوری فرض کنیم ک آنزیمی مثل dnaپلیمراز دچار نقصی شده باشه،ک توانایی ویرایش رو از دست داده باشه(یعنی عدم توانایی شکستن فسفودی)درنتیجه خطا میره بالا


 • همیار فارغ التحصیلان آلاء دانش آموزان آلاء

  نقص آنزیم DNA پلی مراز میتونه باعث نقص ژنی بشه؟ • @romisa1234 در سوال زیست فوری گفته است:

  نقص آنزیم DNA پلی مراز میتونه باعث نقص ژنی بشه؟

  سوال منم همین بود تقریبا!!! • @tamom در سوال زیست فوری گفته است:

  تقریبا صفره اما از نظر شدن میشه...
  اگ اینطوری فرض کنیم ک آنزیمی مثل dnaپلیمراز دچار نقصی شده باشه،ک توانایی ویرایش رو از دست داده باشه(یعنی عدم توانایی شکستن فسفودی)درنتیجه خطا میره بالا

  اون موقع میه جهش که نتیجش میشه نقص آنزیمی نه نقص ژنی
  اصلا یکی نقص ژنی رو برام تعریف کنه 😕 • @Dr-Bernosi • @javad-mahdizadeh در سوال زیست فوری گفته است:

  @tamom در سوال زیست فوری گفته است:

  تقریبا صفره اما از نظر شدن میشه...
  اگ اینطوری فرض کنیم ک آنزیمی مثل dnaپلیمراز دچار نقصی شده باشه،ک توانایی ویرایش رو از دست داده باشه(یعنی عدم توانایی شکستن فسفودی)درنتیجه خطا میره بالا

  اون موقع میه جهش که نتیجش میشه نقص آنزیمی نه نقص ژنی
  اصلا یکی نقص ژنی رو برام تعریف کنه 😕

  ببین ما چند نوع جهش داریم(ص 126 سوم و 25پیش بخون)توی جهش های کروموزمی ممکنه بیش از ی ژن دچار نقص بشه...جهش های حاصل از اشتباهای dnaپلیمراز جهش های نقطه این...فضایی فک کنیم،دی ان ای پلیمراز به دلیل مشکلات!یه دن ای ای پرخطا رو میسازه(تا اینجا شد نقص ژنی)حالا...خب فرض کن مثلا ژن تولید ی انزیمش چندجاش مشکل داره ،اون انزیم یا ساخته نمیشه اصلا مثل مثلا تجزینه کننده هموجنستیک در الکوپتونوریا،یا بیماری فنول کتونوریا یا میسازش اما ک کارایی نداره،نقص داره ،مثلا بجای 20 امینو اسید،18 تا داره،جایگاه فعالش مثلا خرابه،مثل یسری بیماری های دیگ...بیماری های حاصل از نقص انزیمی رو شکل میدن • @tamom در سوال زیست فوری گفته است:

  @javad-mahdizadeh در سوال زیست فوری گفته است:

  @tamom در سوال زیست فوری گفته است:

  تقریبا صفره اما از نظر شدن میشه...
  اگ اینطوری فرض کنیم ک آنزیمی مثل dnaپلیمراز دچار نقصی شده باشه،ک توانایی ویرایش رو از دست داده باشه(یعنی عدم توانایی شکستن فسفودی)درنتیجه خطا میره بالا

  اون موقع میه جهش که نتیجش میشه نقص آنزیمی نه نقص ژنی
  اصلا یکی نقص ژنی رو برام تعریف کنه 😕

  ببین ما چند نوع جهش داریم(ص 126 سوم و 25پیش بخون)توی جهش های کروموزمی ممکنه بیش از ی ژن دچار نقص بشه...جهش های حاصل از اشتباهای dnaپلیمراز جهش های نقطه این...فضایی فک کنیم،دی ان ای پلیمراز به دلیل مشکلات!یه دن ای ای پرخطا رو میسازه(تا اینجا شد نقص ژنی)حالا...خب فرض کن مثلا ژن تولید ی انزیمش چندجاش مشکل داره ،اون انزیم یا ساخته نمیشه اصلا مثل مثلا تجزینه کننده هموجنستیک در الکوپتونوریا،یا بیماری فنول کتونوریا یا میسازش اما ک کارایی نداره،نقص داره مثل یسری بیماری های دیگ...بیماری های حاصل از نقص انزیمی رو شکل میدن

  حله حله
  عشقی عشق
  من تو را نداشتم هلاک میشدم • @javad-mahdizadeh در سوال زیست فوری گفته است:

  @tamom در سوال زیست فوری گفته است:

  @javad-mahdizadeh در سوال زیست فوری گفته است:

  @tamom در سوال زیست فوری گفته است:

  تقریبا صفره اما از نظر شدن میشه...
  اگ اینطوری فرض کنیم ک آنزیمی مثل dnaپلیمراز دچار نقصی شده باشه،ک توانایی ویرایش رو از دست داده باشه(یعنی عدم توانایی شکستن فسفودی)درنتیجه خطا میره بالا

  اون موقع میه جهش که نتیجش میشه نقص آنزیمی نه نقص ژنی
  اصلا یکی نقص ژنی رو برام تعریف کنه 😕

  ببین ما چند نوع جهش داریم(ص 126 سوم و 25پیش بخون)توی جهش های کروموزمی ممکنه بیش از ی ژن دچار نقص بشه...جهش های حاصل از اشتباهای dnaپلیمراز جهش های نقطه این...فضایی فک کنیم،دی ان ای پلیمراز به دلیل مشکلات!یه دن ای ای پرخطا رو میسازه(تا اینجا شد نقص ژنی)حالا...خب فرض کن مثلا ژن تولید ی انزیمش چندجاش مشکل داره ،اون انزیم یا ساخته نمیشه اصلا مثل مثلا تجزینه کننده هموجنستیک در الکوپتونوریا،یا بیماری فنول کتونوریا یا میسازش اما ک کارایی نداره،نقص داره مثل یسری بیماری های دیگ...بیماری های حاصل از نقص انزیمی رو شکل میدن

  حله حله
  عشقی عشق
  من تو را نداشتم هلاک میشدم

  خواهش : ) • این پست پاک شده!

 

کاربران فعال این بخش

21
آنلاین

19.5k
کاربران

9.2k
موضوع ها

609.5k
دیدگاه‌ها