ارایه ادبی استعاره • در بیت زیر چند استعاره وجود دارد؟
  هزاران نرگس از چرخ جهانگرد ************ فرو شد تا که برآمد یکی گل زرد

  بنظر من 4 تا: نرگس:ستاره
  چرخ:آسمان
  جهانگرد:آسمان
  گل زرد خورشید

  البته این بیت در دقیقه 40 جلسه دوم فیلم آموزشی ادبیات چهارم دبیرستان (2) مطرح شده و اقای مرادی گفتند 3 استعاره هس.یعنی چرخ جهانگرد رو یک استعاره حساب کردند. • درسته سه تا داره.
  چرخ جهانگرد یه ترکیبه که کلا معنیش میشه آسمان، نمیشه جدا جدا حساب کرد.


 

کاربران فعال این بخش

7
آنلاین

17.6k
کاربران

7.5k
موضوع ها

537.0k
دیدگاه‌ها