دستگاه  • سلام بچه ها خسته نباشید من نمیدونم چرا بعضی جاها دوتا معادله رو از هم کم میکنن ولی بعضی جاها از دستگاه معادلات استفاده میکنن؟میشه برام توضیح بدین


  • همیار

    از روشی ک آقای امینی گفتن اگه بری میتونی همیشه از یه دستگاه استفاده کنی
    خودم اون روششون رو پارسال دیدم و یادم نمیاد کودوم جلسه بود ولی خیلی خوب و کاربردیه