فیزیک.دینامیک  • جسمی با سرعت اولیهVبه بالای سطح شیب داری پرتاب میکنیم وجسم پس از طی مسافتی متوقف میشود.اگر جسم در برگشت با سرعت ثابت vپایین بیاید.جسم چه مسافتی را روی سطح شیب بالا رفته؟(ببخشید اگه میشه راه حل و فرمولش هم بنویسید)


 

پربازدیدهای هفته