سوال از هندسه ۲


 • دانش آموزان آلاء

  سلام.
  یه سوال.
  متن جایگزین

  من اینو طبق دانسته هایی که بهمون دادن حل کردم ( تصویر زیر )
  متن جایگزین

  ولی یه جا دیدم اینجور حل شده ( تصویر زیر )

  متن جایگزین

  گیج شدم. میشه یکی توضیح بده • سلام
  شما غلط حل کردید.
  AC+BD مساوی 75 نمیشه،چون اون زاویه 75 درجه بین دو قطر AD و BC نیست.برای حل این مسئله باید CO رو امتداد بدیم تا مشخص بشه که 75 زاویه بین کدوم دو قطر است.