کار و انرژی جنبشی  • شخصی به جرم شصت کیلوگرم درون آسانسوری ایستاده و آسانسور با شتاب ثابت و از حال سکون به طرف بالا شروع به حرکت می کند. پس از طی مسافت دوازده متر کل کاری که روی شخص انجام شده چقدر است؟


 

کاربران فعال این بخش

9
آنلاین

18.4k
کاربران

8.0k
موضوع ها

562.8k
دیدگاه‌ها