یه سوال فیزیک داشتم از نور جایی که تشابه میگیرید بچه های ریاضی به کمک


 

پربازدیدهای هفته

اتصال شما به انجمن آلاء به نظر می‌رسد از دست رفته. لطفا صبر کنید ما سعی می‌کنیم که دوباره شما را متصل کنیم.