ریاضی کنکور • ریاضی و هندسه و آمار جدا جدا چند فصل هستن؟@دانش-آموزان-آلاء @خیرین-کوچک-دریا-دل


 • خیرین کوچک دریا دل

  @dr-lila

  هندسه 1 فصله
  امار 1 فصله
  کله ریاضی هم 22 فصله • هندسه 4 فصل
  آمار 4 فصل ک 1فصل اون در کنکور مهمه
  و خود ریاضی هم شامل 12 فصل ترکیبی
  آنالیز
  احتمال
  کل تابع
  کل معادله ها
  حد
  کل مشتق
  انتگرال
  ماتریس
  مقاطع مخروطی
  مثلثات
  لگاریتم
  دنباله


 • همیار

  هندسه 4 فصل
  آمار 7 فصل • @dr-sobhan این بچه ها چرا میگن هندسه و آمار ی فصل مگه از بقیه فصلا سوال نمیاد یکی میگ ریاضی ۲۲یکی میگ۱۲چرا ؟؟؟


 • خیرین کوچک دریا دل

  @dr-lila
  امار یه کتابه ک 7 فصل داره
  هندسه هم یه کتابه که 4 فصل داره


 • همیار

  @dr-lila در ریاضی کنکور گفته است:

  @dr-sobhan این بچه ها چرا میگن هندسه و آمار ی فصل مگه از بقیه فصلا سوال نمیاد یکی میگ ریاضی ۲۲یکی میگ۱۲چرا ؟؟؟

  اون دوستان از کتابای کمک درسی نگاه کردن
  کتابای کمک درسی اومدن مثلا کل آمار رو یه فصل گرفتن


وارد شوید تا پست بفرستید
 

اتصال شما به انجمن آلاء به نظر می‌رسد از دست رفته. لطفا صبر کنید ما سعی می‌کنیم که دوباره شما را متصل کنیم.