فعل عربی تُبعِدُنا چه فعلیه ماضی یا مضارع


 

کاربران فعال این بخش

6
آنلاین

18.4k
کاربران

8.0k
موضوع ها

562.8k
دیدگاه‌ها