سوال 2 : جبر یا اختیار • سلام مجدد،

  سوال 1 :
  http://sanatisharif.ir/sanatisharif-forum-ala/%d8%af%db%8c%d9%86%db%8c/1046-%d8%b3%d9%88%d8%a7%d9%84-1-%d9%87%d8%af%d9%81-%d8%a7%d8%b2-%d8%ae%d9%84%d9%82%d8%aa-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa.html

  سوال 2 :
  چرا مجبوریم زندگی کنیم ( جبر ) و بعد از آن اختیار داشته باشیم که چگونه زندگی کنیم ( اختیار ) ؟ • جواب فلسفی بدم یا سوالت دین و زندگی بود الان؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ • @darya said:

  جواب فلسفی بدم یا سوالت دین و زندگی بود الان؟؟؟؟؟؟؟؟؟

  جواب فلسفی بدی به نظر راحت تر بشه به نتیجه رسید


 • خیرین کوچک دریا دل ادمین

  منم یه سوال دارم...اصلا خدا واسه چی مارو درست کرده،مثلا تو دین وزندگی گفته هدف از خلقت انسان رسیدن به قرب الهی هست...خب خداجون همون قرب خودش میذاشتمون...اصلا نمیتونم بفهمم هدف آفرینش چی بوده...خب خدا که به ما نیاز نداره اصلا مارو درست کرده که چی...آینده اصلا هیچ معنی نداره وقتی خدا از قبل همه چیزو تعیین کرده ما فقط داریم یه فیلم بازی میکنیم...
  اصلا یه سوال دیگه هم هست...خداوند چجوری آدما رو واسه نبوت یا امامت انتخاب کرده ،از نظر من امامان وانبیای ما خوش شانس بودن...خدا از همون اول تصمیم گرفته که یه امام درست کنه،همونجور که از اول تصمیم گرفته هر کدوم از مارو چجوری درست کنه... • ایندت از قبل تعیین نشده توی هر لحظه میتونی یه انتخاب کنی میتونی دینتو عوض کنی میتونی کافر شی یا مسلمون پس نگو ایندمو تعیین کرده بلکه از کارهات خبر داره

  واسه نبوت بر. اساس معصوم بودنشون کی میتونی وقتی یه زن ازش درخواست میکنه به سمت دری بره که بستس؟ اگه معصوم نبود همونجا به گنااه الوده میشد

  خوش شانس نبودن همه چی به خود ادم بستگی داره چرا حر رو به رو امام حسین واستاد اما یه لحظه تصمیمشو عوض کرد و شد بهترین یار امام؟

  چرا اون زاهد. وقتی زنه ازش درخواست ... میکنه خودشو به نجاست اغشته میکنه تا سمت گناه نره و بعد بهترین بو از اون فرد میاد؟

  خدا انتخاب نکرده ک تو چه جوری درست بشی بلکه توی عالم زر خودت همه چیو انتخاب میکنی اینکه فقیر باشی اینکه این شکل و شمایل رو داشته باشی اینکه کجا زندگی کنی و ... همشو خودت انتخاب میکنی تا به جایگاهی ک خدا ازت میخواد بهش برسی • مجتبی راس میگه • در ضمن تاپیک رو الکی راه انداختین چون خدا میگه توی کارهای من سعی نکنین تجسس کنین چون به مرز جنون و دیوانگی میرسین بلکه به نشانه ها ، ایاتم دقت کنین و توی اونا تأمل کنین

  جای اینکه بخواین دین رو به چالش بکشین یا با چارتا سوال چن نفر دیگم به یه سمت دیگه بکشونین توی نشانه و قران خدا فکر کنین و ببینین تو چه عالمی زندگی میکنین


 • خیرین کوچک دریا دل ادمین

  حرفای خوبی بودن ...ولی خب قانع نشدم آخه وقتی امام علی تو خانه خدا به دنیا میاد،از همون اول زیر دست پیامبر و فرشته ها بزرگ میشه...خب بایدم بشه امام علی دیگه...هعی بگذریم من الان اینا رو میپرسم شاید یه عده فکر کنن اعتقاداتم ضعیفه...ولی نوچ...من خیلی اماما وخدا وهمشون دوس دارم ...اما جواب سوالممو هم باید بگیرم

    • updated - - -

  حرفای خوبی بودن ...ولی خب قانع نشدم آخه وقتی امام علی تو خانه خدا به دنیا میاد،از همون اول زیر دست پیامبر و فرشته ها بزرگ میشه...خب بایدم بشه امام علی دیگه...هعی بگذریم من الان اینا رو میپرسم شاید یه عده فکر کنن اعتقاداتم ضعیفه...ولی نوچ...من خیلی اماما وخدا وهمشون دوس دارم ...اما جواب سوالممو هم باید بگیرم

    • updated - - -

  @lovesick;10825 said:

  در ضمن تاپیک رو الکی راه انداختین چون خدا میگه توی کارهای من سعی نکنین تجسس کنین چون به مرز جنون و دیوانگی میرسین بلکه به نشانه ها ، ایاتم دقت کنین و توی اونا تأمل کنین
  جای اینکه بخواین دین رو به چالش بکشین یا با چارتا سوال چن نفر دیگم له یه سمت دیگه بکشونین توی نشانه و قران خدا فکر کنین و ببینین تو چه عالمی زندگی میکنین

  من سعی نمیکنم چن نفر دیگه رو از دین خارج کنم...هعی...اصلا بیخیال • @aysan;10826 said:

  حرفای خوبی بودن ...ولی خب قانع نشدم آخه وقتی امام علی تو خانه خدا به دنیا میاد،از همون اول زیر دست پیامبر و فرشته ها بزرگ میشه...خب بایدم بشه امام علی دیگه...هعی بگذریم من الان اینا رو میپرسم شاید یه عده فکر کنن اعتقاداتم ضعیفه...ولی نوچ...من خیلی اماما وخدا وهمشون دوس دارم ...اما جواب سوالممو هم باید بگیرم

    • updated - - -

  حرفای خوبی بودن ...ولی خب قانع نشدم آخه وقتی امام علی تو خانه خدا به دنیا میاد،از همون اول زیر دست پیامبر و فرشته ها بزرگ میشه...خب بایدم بشه امام علی دیگه...هعی بگذریم من الان اینا رو میپرسم شاید یه عده فکر کنن اعتقاداتم ضعیفه...ولی نوچ...من خیلی اماما وخدا وهمشون دوس دارم ...اما جواب سوالممو هم باید بگیرم

  پسر نوح پسر پیامبر بود چرا عاقبتش اونطوری شد؟ پس حضرت علی هم میتونست بد باشه اما انتخاب کرد راه درست رو • @aysan;10826 said:

  حرفای خوبی بودن ...ولی خب قانع نشدم آخه وقتی امام علی تو خانه خدا به دنیا میاد،از همون اول زیر دست پیامبر و فرشته ها بزرگ میشه...خب بایدم بشه امام علی دیگه...هعی بگذریم من الان اینا رو میپرسم شاید یه عده فکر کنن اعتقاداتم ضعیفه...ولی نوچ...من خیلی اماما وخدا وهمشون دوس دارم ...اما جواب سوالممو هم باید بگیرم

    • updated - - -

  حرفای خوبی بودن ...ولی خب قانع نشدم آخه وقتی امام علی تو خانه خدا به دنیا میاد،از همون اول زیر دست پیامبر و فرشته ها بزرگ میشه...خب بایدم بشه امام علی دیگه...هعی بگذریم من الان اینا رو میپرسم شاید یه عده فکر کنن اعتقاداتم ضعیفه...ولی نوچ...من خیلی اماما وخدا وهمشون دوس دارم ...اما جواب سوالممو هم باید بگیرم

    • updated - - -

  من سعی نمیکنم چن نفر دیگه رو از دین خارج کنم...هعی...اصلا بیخیال

  راس میگیا . راستی اصن چرا من باید .. بیخیالش نمیگم ش اصن ولش کن • سوالتو بپرس نترس کسی همچین فکری نمیکنه


 • خیرین کوچک دریا دل ادمین

  @**مهدی**;10828 said:

  راس میگیا . راستی اصن چرا من باید .. بیخیالش نمیگم ش اصن ولش کن

  ای بابا ...حذفش کردم که...شما چرا تاثیر بد گرفتی...بابا اصن اشتباه کردم...سوال بودن خو.....

    • updated - - -

  @**مهدی**;10828 said:

  راس میگیا . راستی اصن چرا من باید .. بیخیالش نمیگم ش اصن ولش کن

  ای بابا ...حذفش کردم که...شما چرا تاثیر بد گرفتی...بابا اصن اشتباه کردم...سوال بودن خو..... • ایت الله بهجت چرا کسی بود که کفاش خودش چفت میشد چرا چشم برزخی داشت و..... چرا اونم که ادم معمولی مثه من و تو بود نه زیر دست امامی بود نه فرشته ای نه هیچکس پس چرا امداد غیبی براش هست برای من و تو نیست؟ هوم؟
  امام علی :عبرت ها چقدر فراوانند و عبرت پذیران چقدر اندک !


 • خیرین کوچک دریا دل ادمین

  @lovesick;10829 said:

  سوالتو بپرس نترس کسی همچین فکری نمیکنه

  بله خب..دیدم...

    • updated - - -

  @lovesick;10829 said:

  سوالتو بپرس نترس کسی همچین فکری نمیکنه

  بله خب..دیدم... • @aysan;10832 said:

  بله خب..دیدم...

    • updated - - -

  بله خب..دیدم...

  منظورم تو نبودی این که چه برداشتی میکنی تقصیر من نیست


 • خیرین کوچک دریا دل ادمین

  @lovesick;10831 said:

  ایت الله بهجت چرا کسی بود که کفاش خودش چفت میشد چرا چشم برزخی داشت و..... چرا اونم که ادم معمولی مثه من و تو بود نه زیر دست امامی بود نه فرشته ای نه هیچکس پس چرا امداد غیبی براش هست برای من و تو نیست؟ هوم؟
  امام علی :عبرت ها چقدر فراوانند و عبرت پذیران چقدر اندک !

  خو آیت الله بهجتم از همون اول لابد خدا خواسته اینجور آدمی بشه دیگه...

    • updated - - -

  @lovesick;10831 said:

  ایت الله بهجت چرا کسی بود که کفاش خودش چفت میشد چرا چشم برزخی داشت و..... چرا اونم که ادم معمولی مثه من و تو بود نه زیر دست امامی بود نه فرشته ای نه هیچکس پس چرا امداد غیبی براش هست برای من و تو نیست؟ هوم؟
  امام علی :عبرت ها چقدر فراوانند و عبرت پذیران چقدر اندک !

  خو آیت الله بهجتم از همون اول لابد خدا خواسته اینجور آدمی بشه دیگه...

    • updated - - -

  @lovesick;10833 said:

  منظورم تو نبودی این که چه برداشتی میکنی تقصیر من نیست

  منم منظورم شما نبودی...برداشت بد نکن لطفا • @aysan;10834 said:

  خو آیت الله بهجتم از همون اول لابد خدا خواسته اینجور آدمی بشه دیگه...

    • updated - - -

  خو آیت الله بهجتم از همون اول لابد خدا خواسته اینجور آدمی بشه دیگه...

    • updated - - -

  منم منظورم شما نبودی...برداشت بد نکن لطفا

  امام خمینی چی؟
  مثال زیاده
  اگه به سخن امام علی توجه کنی تا ته مطلب رو میگیری • منظورتون من بودم خخخخخخ
  من همینطوری چیزیو برداشت نمیکنم


 • خیرین کوچک دریا دل ادمین

  @**مهدی**;10836 said:

  منظورتون من بودم خخخخخخ

  ناراحت نشین لطفا...ولی آره...خخخخخ • @aysan;10837 said:

  ناراحت نشین لطفا...ولی آره...خخخخخ

  من هیچی برداشت نکردم [emoji28] [emoji28] [emoji28]


قفل شده است