چگونه زیست شناسی را بصورت موضوعی بخوانیم • سلام دوستان کنکوری
  بنظر من باید زیست شناسی رو موضوعی خوند تا بهتر توی ذهنمون دسته بندی بشه

  1بدن انسان=فصل 4تا8سال دوم وفصل 1تا4و11سال سوم که سهمیه این بخش13الی 16تست توی کنکور هست/

  2گیاهی=فصل 3و6و8سال دوم وفصل9و10سال سوم ونیمی ازفصل8پیش دانشگاهی که سهم تست ازاین بخش10تا12مورد است/

  3سلولی-ملکولی=فصل1تا3سال دوم وفصل1و2پیش دانشگاهی ونیمی از فصل8پیش دانشگاهی که سهم تست ازاین قسمت 5تا7تست است

  4ژنتیک=فصل های5تا8سال سوم وفصل5پیش دانشگاهی که سهم تست ازاین بخش7تا9است

  5ویروس باکتری اغازیان قارچ ها=فصل های9تا11پیش دانشگاهی که سهم تست ازاین بخش 10تا13عدد هست

  6حیات وتکامل جمعیت های جانوری =فصل های3و4و6و7پیش دانشگاهی ک سهم تست این بخش2الی4هست
  دوستان این هارو ازیه منبع معتبر بدست اوردم گفتم به اشتراک بذارم شماام ازشون بهره ببرید.