زیست ۴ فصل ۱  • سلام .
    دوستان با توجه به صفحه ی ۲۳ در یوکاریوت ها تنظیم بیان ژن mRNA هم در هسته میتواند رخ دهد و هم در سیتوپلاسم ولی تنظیم بیان ژن tRNA و rRNA فقط در هسته رخ میدهد؟

    مگه میتوکندری و کلر وپلاست یوکاریوت ها RNA پلیمراز پروکاریوتی ندارند پس چرا اکثر کتابا نوشتند سلول های یوکاریوتی ۳ نوع RNA پلیمراز دارند؟

    mRNA های چند ژنی میتونند چند نوع پلی پپتید بسازن حالا اپران های چند ژنی میتونند چند نوع RNA بسازند ؟ ینی یه یه ژن اپران mrna بسازه یه ژنه دیگش مثلاtrna:|  • ??????????
وارد شوید تا پست بفرستید
 

اتصال شما به انجمن آلاء به نظر می‌رسد از دست رفته. لطفا صبر کنید ما سعی می‌کنیم که دوباره شما را متصل کنیم.