سوال عربی (تست) • در کدام گزینه اعراب تقدیری وجود دارد؟؟
  1)ناجینا الله فی لیالی القدر المقدسه
  2)تکلمت مع ابینا حول اوضاع العالم
  اگه گزینه یکه چرا گزینه دو نیست مگه ابی اسم منقوص نیست ؟؟منصوب هم نیست که بگیم ظاهریه پس قضیه چیه؟؟ضمنا سوال برا فنی حرفه ای 87 است • سلام
  در گزینه ۱ که لیالی منقوص هست و مجرور لذا اعراب تقدیری داریم

  اب هم از اسما خمسه هست و در گزینه ۲ مضاف الیه هست‌ برای مع
  ( مع حرف‌نیست ، از اسامی‌دائم‌ الاضافه هست مثل عند )

  مضاف الیه هم که مجروره
  اسامی خمسه وقتی مجرور بشن با ی میان که اعراب فرعیه نه تقدیری • شرمنده شب نتم قطع شد نتونستم ادامه بدم

  اسما خمسه اینا هستن أب، اخ، حم، فم، ذو

  که فقط اب اخ ذو در کتاب دبیرستان بود که اونم فکر کنم حذف شده! ( به گفته معلممون)


وارد شوید تا پست بفرستید
 

اتصال شما به انجمن آلاء به نظر می‌رسد از دست رفته. لطفا صبر کنید ما سعی می‌کنیم که دوباره شما را متصل کنیم.