روند کند فیلمهای زیست سوم و پیش  • سلام . چرا فیلمای زیست سوم و پیش ادامه اش تولید نمیشن ؟ آیا متوقف شده ادامه تولیدش که تو سایت زده به پایان رسیده ؟ در ضمن جزوه های سال سوم آقای امینی راد نیز لطفا قرار بدین ؟


  • ادمین

    @mjz4277 در روند کند فیلمهای زیست سوم و پیش گفته است:

    سلام . چرا فیلمای زیست سوم و پیش ادامه اش تولید نمیشن ؟ آیا متوقف شده ادامه تولیدش که تو سایت زده به پایان رسیده ؟ در ضمن جزوه های سال سوم آقای امینی راد نیز لطفا قرار بدین ؟

    سلام، ضبط شدن و در حال ضبط هستن و امسال تکمیل میشن. جزوه هم توی سایت قرار داده میشه به شرط اینکه دبیر اون رو در اختیار آلاء بگذاره.


وارد شوید تا پست بفرستید
 

اتصال شما به انجمن آلاء به نظر می‌رسد از دست رفته. لطفا صبر کنید ما سعی می‌کنیم که دوباره شما را متصل کنیم.