ژن درماني  • ببخشد مي خواستم بدونم براي درمان دختر بچه اي كه يك انزيم خاص رو در دستگاه ايمني نداشت از سلول ها ي مغز استخوانش استفاده كردن اقاي رحيمي در ويديو خودشان گفتن هز هر سلولي كه قدرت تقسيم بالايي داشته باشد مي توان استفاده كرد ولي اخه مگه نميگيم كه فقط در سلول ها بعضي ژن ها روشن اند شايد يك سلول قدرت تقسيم بالايي داشته باشد ولي ژن رمز كننده انزيم سيستم ايمني در ان خاموش باشد


وارد شوید تا پست بفرستید
 

اتصال شما به انجمن آلاء به نظر می‌رسد از دست رفته. لطفا صبر کنید ما سعی می‌کنیم که دوباره شما را متصل کنیم.