سلام دوستان اقای طلوعی حرکت دایره ای رو تدریس نکردند؟