سوال زیست دهم


  • دانش آموزان آلاء

    ببخشید اگر در مورد جاندارن از ویروس صحبت شد تکلیف چیه؟ میشه بخاطر اینکه میگن ویروس جانداری است که تنها توانایی تولید مثل ندارد (به جز داخل بدن انسان و جاندار که می تواند تولید مثل کند) آنرا جاندار نامید؟؟


وارد شوید تا پست بفرستید
 

اتصال شما به انجمن آلاء به نظر می‌رسد از دست رفته. لطفا صبر کنید ما سعی می‌کنیم که دوباره شما را متصل کنیم.