مکتبستان • من میخواستم بدونم آیا تا حالا کسی از پکیج شتاب مکتبستان استفاده کرده؟چجوری بوده؟واقعا می ارزه به هزینه اش یا فقط تبلیغاته؟
  لطفا اگه کسی میتونه راهنمای کنه...😓 • @tajrobi-nil در مکتبستان گفته است:

  من میخواستم بدونم آیا تا حالا کسی از پکیج شتاب مکتبستان استفاده کرده؟چجوری بوده؟واقعا می ارزه به هزینه اش یا فقط تبلیغاته؟
  لطفا اگه کسی میتونه راهنمای کنه...😓

  سلام من پارسال برنامه ی 4 ماهشو گرفتم خیلی خوب بود ولی متاسفانه کم کاری از خودم بود و وگرنه اقای دکتر کاویانی عالی هستن هم از لحاظ مشاوره و هم پکیجاشون عالین به نظر من بگیری خیلی خوبه نه تبلیغات نیست واقعا مکتبستان عالیه • @rose77 در مکتبستان گفته است:

  @tajrobi-nil در مکتبستان گفته است:

  من میخواستم بدونم آیا تا حالا کسی از پکیج شتاب مکتبستان استفاده کرده؟چجوری بوده؟واقعا می ارزه به هزینه اش یا فقط تبلیغاته؟
  لطفا اگه کسی میتونه راهنمای کنه...😓

  سلام من پارسال برنامه ی 4 ماهشو گرفتم خیلی خوب بود ولی متاسفانه کم کاری از خودم بود و وگرنه اقای دکتر کاویانی عالی هستن هم از لحاظ مشاوره و هم پکیجاشون عالین ....
  میشه قیمتشو بگید؟؟ • @tajrobi-nil در مکتبستان گفته است:

  @rose77 در مکتبستان گفته است:

  @tajrobi-nil در مکتبستان گفته است:

  من میخواستم بدونم آیا تا حالا کسی از پکیج شتاب مکتبستان استفاده کرده؟چجوری بوده؟واقعا می ارزه به هزینه اش یا فقط تبلیغاته؟
  لطفا اگه کسی میتونه راهنمای کنه...😓

  سلام من پارسال برنامه ی 4 ماهشو گرفتم خیلی خوب بود ولی متاسفانه کم کاری از خودم بود و وگرنه اقای دکتر کاویانی عالی هستن هم از لحاظ مشاوره و هم پکیجاشون عالین ....
  میشه قیمتشو بگید؟؟

  من پارسال200هزار دادم و فقط برنامه نبود بلکه مشاوره و فرستادن جزوه و این حرفا هم بود • @rose77 در مکتبستان گفته است:

  @tajrobi-nil در مکتبستان گفته است:

  @rose77 در مکتبستان گفته است:

  @tajrobi-nil در مکتبستان گفته است:

  من میخواستم بدونم آیا تا حالا کسی از پکیج شتاب مکتبستان استفاده کرده؟چجوری بوده؟واقعا می ارزه به هزینه اش یا فقط تبلیغاته؟
  لطفا اگه کسی میتونه راهنمای کنه...😓

  سلام من پارسال برنامه ی 4 ماهشو گرفتم خیلی خوب بود ولی متاسفانه کم کاری از خودم بود و وگرنه اقای دکتر کاویانی عالی هستن هم از لحاظ مشاوره و هم پکیجاشون عالین ....
  میشه قیمتشو بگید؟؟

  من پارسال200هزار دادم
  باورم نمیشه....واقعا؟؟من فک میکردم بالای دو میلیون باشه • @rose77 در مکتبستان گفته است:

  @tajrobi-nil در مکتبستان گفته است:

  @rose77 در مکتبستان گفته است:

  @tajrobi-nil در مکتبستان گفته است:

  من میخواستم بدونم آیا تا حالا کسی از پکیج شتاب مکتبستان استفاده کرده؟چجوری بوده؟واقعا می ارزه به هزینه اش یا فقط تبلیغاته؟
  لطفا اگه کسی میتونه راهنمای کنه...😓

  سلام من پارسال برنامه ی 4 ماهشو گرفتم خیلی خوب بود ولی متاسفانه کم کاری از خودم بود و وگرنه اقای دکتر کاویانی عالی هستن هم از لحاظ مشاوره و هم پکیجاشون عالین ....
  میشه قیمتشو بگید؟؟

  من پارسال200هزار دادم و فقط برنامه نبود بلکه مشاوره و فرستادن جزوه و این حرفا هم بود
  اخه اونهمه دی ویدی و... نمیشه که... • @tajrobi-nil در مکتبستان گفته است:

  @rose77 در مکتبستان گفته است:

  @tajrobi-nil در مکتبستان گفته است:

  @rose77 در مکتبستان گفته است:

  @tajrobi-nil در مکتبستان گفته است:

  من میخواستم بدونم آیا تا حالا کسی از پکیج شتاب مکتبستان استفاده کرده؟چجوری بوده؟واقعا می ارزه به هزینه اش یا فقط تبلیغاته؟
  لطفا اگه کسی میتونه راهنمای کنه...😓

  سلام من پارسال برنامه ی 4 ماهشو گرفتم خیلی خوب بود ولی متاسفانه کم کاری از خودم بود و وگرنه اقای دکتر کاویانی عالی هستن هم از لحاظ مشاوره و هم پکیجاشون عالین ....
  میشه قیمتشو بگید؟؟

  من پارسال200هزار دادم
  باورم نمیشه....واقعا؟؟من فک میکردم بالای دو میلیون باشه

  نه برنامه ی 4 ماه پارسال فقط 200 تومن بود البته درست یادم نیست شایدم 300 بود ... • @tajrobi-nil در مکتبستان گفته است:

  @rose77 در مکتبستان گفته است:

  @tajrobi-nil در مکتبستان گفته است:

  @rose77 در مکتبستان گفته است:

  @tajrobi-nil در مکتبستان گفته است:

  من میخواستم بدونم آیا تا حالا کسی از پکیج شتاب مکتبستان استفاده کرده؟چجوری بوده؟واقعا می ارزه به هزینه اش یا فقط تبلیغاته؟
  لطفا اگه کسی میتونه راهنمای کنه...😓

  سلام من پارسال برنامه ی 4 ماهشو گرفتم خیلی خوب بود ولی متاسفانه کم کاری از خودم بود و وگرنه اقای دکتر کاویانی عالی هستن هم از لحاظ مشاوره و هم پکیجاشون عالین ....
  میشه قیمتشو بگید؟؟

  من پارسال200هزار دادم و فقط برنامه نبود بلکه مشاوره و فرستادن جزوه و این حرفا هم بود
  اخه اونهمه دی ویدی و... نمیشه که...

  راستش من خودم فقط برنامه شون رو استفاده کردم و مشاوره ونمیدونستم که جزوه و این حرفا هم داره ولی بعد از کنکور فهمید ...البته الان شاید متفاوت باشه و به من دی وی دی ندادن که فقط برنامه مشاوره و جزوه های • میخوای ایمیل شون رو بهت بدم اونجا از خودشون بپرسین ؟؟/ • @rose77 در مکتبستان گفته است:

  @tajrobi-nil در مکتبستان گفته است:

  @rose77 در مکتبستان گفته است:

  @tajrobi-nil در مکتبستان گفته است:

  @rose77 در مکتبستان گفته است:

  @tajrobi-nil در مکتبستان گفته است:

  من میخواستم بدونم آیا تا حالا کسی از پکیج شتاب مکتبستان استفاده کرده؟چجوری بوده؟واقعا می ارزه به هزینه اش یا فقط تبلیغاته؟
  لطفا اگه کسی میتونه راهنمای کنه...😓

  سلام من پارسال برنامه ی 4 ماهشو گرفتم خیلی خوب بود ولی متاسفانه کم کاری از خودم بود و وگرنه اقای دکتر کاویانی عالی هستن هم از لحاظ مشاوره و هم پکیجاشون عالین ....
  میشه قیمتشو بگید؟؟

  من پارسال200هزار دادم
  باورم نمیشه....واقعا؟؟من فک میکردم بالای دو میلیون باشه

  نه برنامه ی 4 ماه پارسال فقط 200 تومن بود البته درست یادم نیست شایدم 300 بود ...
  ببین من الان بجای 4 ماه 8 ماه وقت دارم به نظرت چیکار کنم/خانوادم زیاد با این جور چیزا موافق نیستن • @tajrobi-nil در مکتبستان گفته است:

  @rose77 در مکتبستان گفته است:

  @tajrobi-nil در مکتبستان گفته است:

  @rose77 در مکتبستان گفته است:

  @tajrobi-nil در مکتبستان گفته است:

  @rose77 در مکتبستان گفته است:

  @tajrobi-nil در مکتبستان گفته است:

  من میخواستم بدونم آیا تا حالا کسی از پکیج شتاب مکتبستان استفاده کرده؟چجوری بوده؟واقعا می ارزه به هزینه اش یا فقط تبلیغاته؟
  لطفا اگه کسی میتونه راهنمای کنه...😓

  سلام من پارسال برنامه ی 4 ماهشو گرفتم خیلی خوب بود ولی متاسفانه کم کاری از خودم بود و وگرنه اقای دکتر کاویانی عالی هستن هم از لحاظ مشاوره و هم پکیجاشون عالین ....
  میشه قیمتشو بگید؟؟

  من پارسال200هزار دادم
  باورم نمیشه....واقعا؟؟من فک میکردم بالای دو میلیون باشه

  نه برنامه ی 4 ماه پارسال فقط 200 تومن بود البته درست یادم نیست شایدم 300 بود ...
  ببین من الان بجای 4 ماه 8 ماه وقت دارم به نظرت چیکار کنم/خانوادم زیاد با این جور چیزا موافق نیستن

  اگه ازمون های ازمایشی رو نمیدین که به نظر من بگیرین و اجراش کنید ولی خوب اونا برنامه های متفاوتی دارن میتونی 8 ماه هم براتون بریزن • @rose77 در مکتبستان گفته است:

  میخوای ایمیل شون رو بهت بدم اونجا از خودشون بپرسین ؟؟/

  اره بده • @tajrobi-nil در مکتبستان گفته است:

  @rose77 در مکتبستان گفته است:

  میخوای ایمیل شون رو بهت بدم اونجا از خودشون بپرسین ؟؟/

  اره بده

  ساعت 10 براتون میفرست تو پی وی .. • @rose77 در مکتبستان گفته است:

  @tajrobi-nil در مکتبستان گفته است:

  @rose77 در مکتبستان گفته است:

  @tajrobi-nil در مکتبستان گفته است:

  @rose77 در مکتبستان گفته است:

  @tajrobi-nil در مکتبستان گفته است:

  @rose77 در مکتبستان گفته است:

  @tajrobi-nil در مکتبستان گفته است:

  من میخواستم بدونم آیا تا حالا کسی از پکیج شتاب مکتبستان استفاده کرده؟چجوری بوده؟واقعا می ارزه به هزینه اش یا فقط تبلیغاته؟
  لطفا اگه کسی میتونه راهنمای کنه...😓

  سلام من پارسال برنامه ی 4 ماهشو گرفتم خیلی خوب بود ولی متاسفانه کم کاری از خودم بود و وگرنه اقای دکتر کاویانی عالی هستن هم از لحاظ مشاوره و هم پکیجاشون عالین ....
  میشه قیمتشو بگید؟؟

  من پارسال200هزار دادم
  باورم نمیشه....واقعا؟؟من فک میکردم بالای دو میلیون باشه

  نه برنامه ی 4 ماه پارسال فقط 200 تومن بود البته درست یادم نیست شایدم 300 بود ...
  ببین من الان بجای 4 ماه 8 ماه وقت دارم به نظرت چیکار کنم/خانوادم زیاد با این جور چیزا موافق نیستن

  اگه ازمون های ازمایشی رو نمیدین که به نظر من بگیرین و اجراش کنید ولی خوب اونا برنامه های متفاوتی دارن میتونی 8 ماه هم براتون بریزن
  نه آزمون سنجش میرم

  @rose77 در مکتبستان گفته است:

  @tajrobi-nil در مکتبستان گفته است:

  @rose77 در مکتبستان گفته است:

  میخوای ایمیل شون رو بهت بدم اونجا از خودشون بپرسین ؟؟/

  اره بده

  ساعت 10 براتون میفرستمش تو پی وی ..
  خیلی ممنون عزیزم دستت درد نکنه فقط من نمیدونم پی وی کجاس اخه تازه اومدم اینجا یکم پیچیده اس برام • @tajrobi-nil من تعریف پکیج الفا مثبت رو خیلی شنیدم
  خودمم از مشاور الفا مثبت استفاده میکنم ولی مکتباستانو نمیدونم • بچه ها به من ربطی نداره واقعا ببخشید اگه دخالت می کنم ولی از من می شنوید نکنید از این کارا !
  مشاوره اگه می تونید برید. همه ی مشاورا سود جو نیستن.
  ولی این داستانا بیشترش سوء استفاده از شرایط کنکوریاس .
  نمی دونم من با هیچ موسسه ای خصومت ندارم . دلم نمیخواد گناه پاک کنم .
  فقط دلم میسوزه از اینکه یه عده از ضعف یه عده دیگه استفاده کنن و پولدار شن .
  شما الآن عقب افتادین فک می کنین تنها راه نجاتتون اینه .
  برین پیش مشاور جای اینکار به نظرم . حضوریا نه باز از این دم و دستگاهای اینترنتی !
  صلاح مملکت خویش خسروان دانند ...
  فقط خواستم حرف دلمو بزنم .
  این که مخالف باشین یا موفق با خودتونه . فکر کنید به همه چی ...
  موفق باشین • من یه ماه ازبرنامه همیارکنکور استفاده کردم خیلی خوب بود و الان راه افتادم منتهی اون زمان رایگان بود (نمیدونم اسم طرحش چی بود ولی خیلی خوب بود خداییش حتی چندتا از فیلم های آلاروهم پیشنهاد داده بود ببینم ) ولی خب الان پولیه در کل اگه خودت میتونی برنامه بریزی بریز اگرم نمیتونی بنظرم از یکی مشاوره بگیر بهتره
  اینم ادرس سایتشون بود :www.hamyarkonkur.ir


 

کاربران فعال این بخش

30
آنلاین

18.3k
کاربران

8.0k
موضوع ها

561.2k
دیدگاه‌ها