آزمون سنجش!  • اولین آزمون سنجش رو دادم.راستی کیا اینجا میرن سنجش؟سطح سوالاش تقریبا خوب بود اما من با این خنگ بازیام ...توش
    ولی به هر حال خوب بود نمیدونم چرا هنوز کارنامه ها رو نزدن
    پیش به سوی نوشتن یه برنامه فیکس وعالیییی...😊 😊 😊


  • دانش آموزان آلاء

    مبارکه اولین ازمونت


وارد شوید تا پست بفرستید
 

اتصال شما به انجمن آلاء به نظر می‌رسد از دست رفته. لطفا صبر کنید ما سعی می‌کنیم که دوباره شما را متصل کنیم.