ترجمه.... زیست پیش...... • سلام ..ممنون میشم این سوالمو جواب بدین @همیار @دانش-آموزان-آلاء @خیرین-کوچک-دریا-دل @Dr-Bernosi
  1.قرار گرفتن کدون پایان تو مرحله ادامه اس یا پایان؟
  2.جابجایی در مرحله ادامه داریم یا نداریم ؟
  3. با توجه ب این جمله کتاب( وکتور ب کار برده شده فقط داری یک جایگاه تشخیص انزیم است ) ایا میشه اینطور برداشت کرد که وکتور می تواند چندین جایگاه تشخیص داشته باشد؟
  میدونم سوال سومم ربطی به ترجمه نداره 🙂 فقط جزو سوالام بود ..


 • دانش آموزان آلاء

  @negwin
  کلا قاطی کردی جایگاه وکتور AGGCTT چیکار به جیگاه پایان ترجمه داره؟!!! فک میکنم کلا فصل مهندسی ژن رو با پروتیین قاطی کردی! • @arash-0 اع نه دیگه سوال اخرم میدونم ربطی به ترجمه نداره حوصله نداشتم تاپیک جداگونه بزنم ....


 • دانش آموزان آلاء

  @negwin در ترجمه.... زیست پیش...... گفته است:

  سلام ..ممنون میشم این سوالمو جواب بدین @همیار @دانش-آموزان-آلاء @خیرین-کوچک-دریا-دل @Dr-Bernosi
  قرار گرفتن کدون پایان تو مرحله ادامه اس یا پایان؟
  جابجایی در مرحله ادامه داریم یا نداریم ؟
  با توجه ب این جمله کتاب( وکتور ب کار برده شده فقط داری یک جایگاه تشخیص انزیم است ) ایا میشه اینطور برداشت کرد که وکتور می تواند چندین جایگاه تشخیص داشته باشد؟

  کدون پایان در مرحله آخر در جایگاه A ریبوزوم قرار میگیره تا عامل پایان ترجمه وارد شه و ترجمه پایان بگیره • سلام

  پایان

  قطعا داریم

  بله اتفاقا ما وکتوری رو انتخاب میکنیم که ۱ جایگاه تشخیص داشته باشه و روی جایگاه آغاز همانند سازی و ژن مقاوم به آنی بیوتیک نباشه • @arash-0 در ترجمه.... زیست پیش...... گفته است:

  @negwin در ترجمه.... زیست پیش...... گفته است:

  سلام ..ممنون میشم این سوالمو جواب بدین @همیار @دانش-آموزان-آلاء @خیرین-کوچک-دریا-دل @Dr-Bernosi
  قرار گرفتن کدون پایان تو مرحله ادامه اس یا پایان؟
  جابجایی در مرحله ادامه داریم یا نداریم ؟
  با توجه ب این جمله کتاب( وکتور ب کار برده شده فقط داری یک جایگاه تشخیص انزیم است ) ایا میشه اینطور برداشت کرد که وکتور می تواند چندین جایگاه تشخیص داشته باشد؟

  کدون پایان در مرحله آخر در جایگاه A ریبوزوم قرار میگیره تا عامل پایان ترجمه وارد شه و ترجمه پایان بگیره

  پس تو مرحله پایان جابجایی نداریم ....درسته؟


 • دانش آموزان آلاء

  @negwin در ترجمه.... زیست پیش...... گفته است:

  سلام ..ممنون میشم این سوالمو جواب بدین @همیار @دانش-آموزان-آلاء @خیرین-کوچک-دریا-دل @Dr-Bernosi
  1.قرار گرفتن کدون پایان تو مرحله ادامه اس یا پایان؟
  2.جابجایی در مرحله ادامه داریم یا نداریم ؟
  3. با توجه ب این جمله کتاب( وکتور ب کار برده شده فقط داری یک جایگاه تشخیص انزیم است ) ایا میشه اینطور برداشت کرد که وکتور می تواند چندین جایگاه تشخیص داشته باشد؟
  میدونم سوال سومم ربطی به ترجمه نداره 🙂 فقط جزو سوالام بود ..

  در ضمن جابجایی ریبوزوم در مرحله ادامه صورت میگیره


 • دانش آموزان آلاء

  @negwin در ترجمه.... زیست پیش...... گفته است:

  سلام ..ممنون میشم این سوالمو جواب بدین @همیار @دانش-آموزان-آلاء @خیرین-کوچک-دریا-دل @Dr-Bernosi
  1.قرار گرفتن کدون پایان تو مرحله ادامه اس یا پایان؟
  2.جابجایی در مرحله ادامه داریم یا نداریم ؟
  3. با توجه ب این جمله کتاب( وکتور ب کار برده شده فقط داری یک جایگاه تشخیص انزیم است ) ایا میشه اینطور برداشت کرد که وکتور می تواند چندین جایگاه تشخیص داشته باشد؟
  میدونم سوال سومم ربطی به ترجمه نداره 🙂 فقط جزو سوالام بود ..

  وکتور هم فقط یک جایگاه تشخیص داره فقط و فقط یکی ولی میتونه دو انتهای چسبنده نداشته باشه اونم میتونه یعنی ممکنه ۱ دونه چسبنده داشته باشه • @arash-0 در ترجمه.... زیست پیش...... گفته است:

  @negwin در ترجمه.... زیست پیش...... گفته است:

  سلام ..ممنون میشم این سوالمو جواب بدین @همیار @دانش-آموزان-آلاء @خیرین-کوچک-دریا-دل @Dr-Bernosi
  1.قرار گرفتن کدون پایان تو مرحله ادامه اس یا پایان؟
  2.جابجایی در مرحله ادامه داریم یا نداریم ؟
  3. با توجه ب این جمله کتاب( وکتور ب کار برده شده فقط داری یک جایگاه تشخیص انزیم است ) ایا میشه اینطور برداشت کرد که وکتور می تواند چندین جایگاه تشخیص داشته باشد؟
  میدونم سوال سومم ربطی به ترجمه نداره 🙂 فقط جزو سوالام بود ..

  وکتور هم فقط یک جایگاه تشخیص داره فقط و فقط یکی ولی میتونه دو انتهای چسبنده نداشته باشه اونم میتونه یعنی ممکنه ۱ دونه چسبنده داشته باشه

  عاها....ممنوووووووووون ..متوجه شدم.... با تچکر • @ata1214 در ترجمه.... زیست پیش...... گفته است:

  سلام

  پایان

  قطعا داریم

  بله اتفاقا ما وکتوری رو انتخاب میکنیم که ۱ جایگاه تشخیص داشته باشه و روی جایگاه آغاز همانند سازی و ژن مقاوم به آنی بیوتیک نباشه

  ممنونم


 • دانش آموزان آلاء

  @negwin در ترجمه.... زیست پیش...... گفته است:

  @arash-0 در ترجمه.... زیست پیش...... گفته است:

  @negwin در ترجمه.... زیست پیش...... گفته است:

  سلام ..ممنون میشم این سوالمو جواب بدین @همیار @دانش-آموزان-آلاء @خیرین-کوچک-دریا-دل @Dr-Bernosi
  1.قرار گرفتن کدون پایان تو مرحله ادامه اس یا پایان؟
  2.جابجایی در مرحله ادامه داریم یا نداریم ؟
  3. با توجه ب این جمله کتاب( وکتور ب کار برده شده فقط داری یک جایگاه تشخیص انزیم است ) ایا میشه اینطور برداشت کرد که وکتور می تواند چندین جایگاه تشخیص داشته باشد؟
  میدونم سوال سومم ربطی به ترجمه نداره 🙂 فقط جزو سوالام بود ..

  وکتور هم فقط یک جایگاه تشخیص داره فقط و فقط یکی ولی میتونه دو انتهای چسبنده نداشته باشه اونم میتونه یعنی ممکنه ۱ دونه چسبنده داشته باشه

  عاها....ممنوووووووووون ..متوجه شدم.... با تچکر

  خواهش تست های تالیفی نشر الگو بزنی استاد میشی بقیه کتابا جلو نشر الگو سوتفاهم اند 😅 • @arash-0 در ترجمه.... زیست پیش...... گفته است:

  @negwin در ترجمه.... زیست پیش...... گفته است:

  @arash-0 در ترجمه.... زیست پیش...... گفته است:

  @negwin در ترجمه.... زیست پیش...... گفته است:

  سلام ..ممنون میشم این سوالمو جواب بدین @همیار @دانش-آموزان-آلاء @خیرین-کوچک-دریا-دل @Dr-Bernosi
  1.قرار گرفتن کدون پایان تو مرحله ادامه اس یا پایان؟
  2.جابجایی در مرحله ادامه داریم یا نداریم ؟
  3. با توجه ب این جمله کتاب( وکتور ب کار برده شده فقط داری یک جایگاه تشخیص انزیم است ) ایا میشه اینطور برداشت کرد که وکتور می تواند چندین جایگاه تشخیص داشته باشد؟
  میدونم سوال سومم ربطی به ترجمه نداره 🙂 فقط جزو سوالام بود ..

  وکتور هم فقط یک جایگاه تشخیص داره فقط و فقط یکی ولی میتونه دو انتهای چسبنده نداشته باشه اونم میتونه یعنی ممکنه ۱ دونه چسبنده داشته باشه

  عاها....ممنوووووووووون ..متوجه شدم.... با تچکر

  خواهش تست های تالیفی نشر الگو بزنی استاد میشی بقیه کتابا جلو نشر الگو سوتفاهم اند 😅

  اره تستای همونو زدم ولی این مرحله ادامه و پایانو از پارساله درگیرم باهاش ..الان کامل فهمیدم 🙂


 • دانش آموزان آلاء

  @negwin در ترجمه.... زیست پیش...... گفته است:

  @arash-0 در ترجمه.... زیست پیش...... گفته است:

  @negwin در ترجمه.... زیست پیش...... گفته است:

  @arash-0 در ترجمه.... زیست پیش...... گفته است:

  @negwin در ترجمه.... زیست پیش...... گفته است:

  سلام ..ممنون میشم این سوالمو جواب بدین @همیار @دانش-آموزان-آلاء @خیرین-کوچک-دریا-دل @Dr-Bernosi
  1.قرار گرفتن کدون پایان تو مرحله ادامه اس یا پایان؟
  2.جابجایی در مرحله ادامه داریم یا نداریم ؟
  3. با توجه ب این جمله کتاب( وکتور ب کار برده شده فقط داری یک جایگاه تشخیص انزیم است ) ایا میشه اینطور برداشت کرد که وکتور می تواند چندین جایگاه تشخیص داشته باشد؟
  میدونم سوال سومم ربطی به ترجمه نداره 🙂 فقط جزو سوالام بود ..

  وکتور هم فقط یک جایگاه تشخیص داره فقط و فقط یکی ولی میتونه دو انتهای چسبنده نداشته باشه اونم میتونه یعنی ممکنه ۱ دونه چسبنده داشته باشه

  عاها....ممنوووووووووون ..متوجه شدم.... با تچکر

  خواهش تست های تالیفی نشر الگو بزنی استاد میشی بقیه کتابا جلو نشر الگو سوتفاهم اند 😅

  اره تستای همونو زدم ولی این مرحله ادامه و پایانو از پارساله درگیرم باهاش ..الان کامل فهمیدم 🙂

  درس نامه های تو پاسخ نامشو بخون میخونی؟!!!! • @arash-0 در ترجمه.... زیست پیش...... گفته است:

  @negwin در ترجمه.... زیست پیش...... گفته است:

  @arash-0 در ترجمه.... زیست پیش...... گفته است:

  @negwin در ترجمه.... زیست پیش...... گفته است:

  @arash-0 در ترجمه.... زیست پیش...... گفته است:

  @negwin در ترجمه.... زیست پیش...... گفته است:

  سلام ..ممنون میشم این سوالمو جواب بدین @همیار @دانش-آموزان-آلاء @خیرین-کوچک-دریا-دل @Dr-Bernosi
  1.قرار گرفتن کدون پایان تو مرحله ادامه اس یا پایان؟
  2.جابجایی در مرحله ادامه داریم یا نداریم ؟
  3. با توجه ب این جمله کتاب( وکتور ب کار برده شده فقط داری یک جایگاه تشخیص انزیم است ) ایا میشه اینطور برداشت کرد که وکتور می تواند چندین جایگاه تشخیص داشته باشد؟
  میدونم سوال سومم ربطی به ترجمه نداره 🙂 فقط جزو سوالام بود ..

  وکتور هم فقط یک جایگاه تشخیص داره فقط و فقط یکی ولی میتونه دو انتهای چسبنده نداشته باشه اونم میتونه یعنی ممکنه ۱ دونه چسبنده داشته باشه

  عاها....ممنوووووووووون ..متوجه شدم.... با تچکر

  خواهش تست های تالیفی نشر الگو بزنی استاد میشی بقیه کتابا جلو نشر الگو سوتفاهم اند 😅

  اره تستای همونو زدم ولی این مرحله ادامه و پایانو از پارساله درگیرم باهاش ..الان کامل فهمیدم 🙂

  درس نامه های تو پاسخ نامشو بخون میخونی؟!!!!

  اره .... ولی نه کامل ..... اونایی که فقط غلط زدم ....


 • دانش آموزان آلاء

  @negwin در ترجمه.... زیست پیش...... گفته است:

  @arash-0 در ترجمه.... زیست پیش...... گفته است:

  @negwin در ترجمه.... زیست پیش...... گفته است:

  @arash-0 در ترجمه.... زیست پیش...... گفته است:

  @negwin در ترجمه.... زیست پیش...... گفته است:

  @arash-0 در ترجمه.... زیست پیش...... گفته است:

  @negwin در ترجمه.... زیست پیش...... گفته است:

  سلام ..ممنون میشم این سوالمو جواب بدین @همیار @دانش-آموزان-آلاء @خیرین-کوچک-دریا-دل @Dr-Bernosi
  1.قرار گرفتن کدون پایان تو مرحله ادامه اس یا پایان؟
  2.جابجایی در مرحله ادامه داریم یا نداریم ؟
  3. با توجه ب این جمله کتاب( وکتور ب کار برده شده فقط داری یک جایگاه تشخیص انزیم است ) ایا میشه اینطور برداشت کرد که وکتور می تواند چندین جایگاه تشخیص داشته باشد؟
  میدونم سوال سومم ربطی به ترجمه نداره 🙂 فقط جزو سوالام بود ..

  وکتور هم فقط یک جایگاه تشخیص داره فقط و فقط یکی ولی میتونه دو انتهای چسبنده نداشته باشه اونم میتونه یعنی ممکنه ۱ دونه چسبنده داشته باشه

  عاها....ممنوووووووووون ..متوجه شدم.... با تچکر

  خواهش تست های تالیفی نشر الگو بزنی استاد میشی بقیه کتابا جلو نشر الگو سوتفاهم اند 😅

  اره تستای همونو زدم ولی این مرحله ادامه و پایانو از پارساله درگیرم باهاش ..الان کامل فهمیدم 🙂

  درس نامه های تو پاسخ نامشو بخون میخونی؟!!!!

  اره .... ولی نه کامل ..... اونایی که فقط غلط زدم ....

  اشتباهت همینه باهات شرط میبندم اونایی که درست زدی غلط زدی یه بار چک کن ببین چقدر نکته داره هر سوال درستی که میزنی که حتی خبر نداری • @arash-0 در ترجمه.... زیست پیش...... گفته است:

  @negwin در ترجمه.... زیست پیش...... گفته است:

  @arash-0 در ترجمه.... زیست پیش...... گفته است:

  @negwin در ترجمه.... زیست پیش...... گفته است:

  @arash-0 در ترجمه.... زیست پیش...... گفته است:

  @negwin در ترجمه.... زیست پیش...... گفته است:

  @arash-0 در ترجمه.... زیست پیش...... گفته است:

  @negwin در ترجمه.... زیست پیش...... گفته است:

  سلام ..ممنون میشم این سوالمو جواب بدین @همیار @دانش-آموزان-آلاء @خیرین-کوچک-دریا-دل @Dr-Bernosi
  1.قرار گرفتن کدون پایان تو مرحله ادامه اس یا پایان؟
  2.جابجایی در مرحله ادامه داریم یا نداریم ؟
  3. با توجه ب این جمله کتاب( وکتور ب کار برده شده فقط داری یک جایگاه تشخیص انزیم است ) ایا میشه اینطور برداشت کرد که وکتور می تواند چندین جایگاه تشخیص داشته باشد؟
  میدونم سوال سومم ربطی به ترجمه نداره 🙂 فقط جزو سوالام بود ..

  وکتور هم فقط یک جایگاه تشخیص داره فقط و فقط یکی ولی میتونه دو انتهای چسبنده نداشته باشه اونم میتونه یعنی ممکنه ۱ دونه چسبنده داشته باشه

  عاها....ممنوووووووووون ..متوجه شدم.... با تچکر

  خواهش تست های تالیفی نشر الگو بزنی استاد میشی بقیه کتابا جلو نشر الگو سوتفاهم اند 😅

  اره تستای همونو زدم ولی این مرحله ادامه و پایانو از پارساله درگیرم باهاش ..الان کامل فهمیدم 🙂

  درس نامه های تو پاسخ نامشو بخون میخونی؟!!!!

  اره .... ولی نه کامل ..... اونایی که فقط غلط زدم ....

  اشتباهت همینه باهات شرط میبندم اونایی که درست زدی غلط زدی یه بار چک کن ببین چقدر نکته داره هر سوال درستی که میزنی که حتی خبر نداری

  اونایی که درست زدم غلط زدم یعنی چی؟؟؟ منظورتونو تفهمیدما....


 • دانش آموزان آلاء

  @negwin
  ببین هر تست درستی که درست میزنی لزوما درست نیست تا دیدی زدی مثلا ۴ اونم ۴ سری خوشحال نشو
  تک تک گزینه ها برسی کن و هر گزینه رو وصل کن به مطالب دیگه مثلا میگه وکتور جانوری بگو خوب ما خیلی وکتور داریم دو تا مهمش پلازمید و باکتریوفاژ بعد بگو خوب باکتریوفاژ چی بود؟!!
  پلازمید چی بود؟!!
  خوب حالا یه مثال برا باکتریو فاژ بزن بعد بگو خوب ععع
  ویروس آبله گاوی که ژن هرپس تناسلی زدن توش چی بود؟!! اونم وکتور بود ؟ نبود؟!
  به این میگن تست زدن نه اینکه بخونی تیک بزنی • @arash-0 در ترجمه.... زیست پیش...... گفته است:

  @negwin
  ببین هر تست درستی که درست میزنی لزوما درست نیست تا دیدی زدی مثلا ۴ اونم ۴ سری خوشحال نشو
  تک تک گزینه ها برسی کن و هر گزینه رو وصل کن به مطالب دیگه مثلا میگه وکتور جانوری بگو خوب ما خیلی وکتور داریم دو تا مهمش پلازمید و باکتریوفاژ بعد بگو خوب باکتریوفاژ چی بود؟!!
  پلازمید چی بود؟!!
  خوب حالا یه مثال برا باکتریو فاژ بزن بعد بگو خوب ععع
  ویروس آبله گاوی که ژن هرپس تناسلی زدن توش چی بود؟!! اونم وکتور بود ؟ نبود؟!
  به این میگن تست زدن نه اینکه بخونی تیک بزنی

  عاهااااااااااااااااا.... اوکی ...منون بابت راهنمایییت.....


 

کاربران فعال این بخش

17
آنلاین

18.9k
کاربران

8.6k
موضوع ها

591.2k
دیدگاه‌ها