تست گراف  • سلام
    1.عناصر خارج قطر اصلی مربع ماتریس مجاورت گراف Kp برابر 5 است.در این گراف چند دور به طول 4 وجود دارد که شامل یال ab باشد؟

    2در گراف K6 چند دور به طول 4 وجود دارد که شامل یال ab باشد؟

    ممنون میشم جواب بدین


 

کاربران فعال این بخش

34
آنلاین

17.7k
کاربران

7.6k
موضوع ها

539.0k
دیدگاه‌ها