تست گراف  • سلام
    1.عناصر خارج قطر اصلی مربع ماتریس مجاورت گراف Kp برابر 5 است.در این گراف چند دور به طول 4 وجود دارد که شامل یال ab باشد؟

    2در گراف K6 چند دور به طول 4 وجود دارد که شامل یال ab باشد؟

    ممنون میشم جواب بدین


وارد شوید تا پست بفرستید
 

اتصال شما به انجمن آلاء به نظر می‌رسد از دست رفته. لطفا صبر کنید ما سعی می‌کنیم که دوباره شما را متصل کنیم.