ابهام...فصل۴ دوم **گوارش** • سلام.
  از فصلِ ۴ دوم (گوارش) توی تسهای تالیفی ای که زدم ابهام پیش اومده .. لطفا اگر میدونین پاسخ بدین. متشکرم.

  جمله هارو از نظر ص یا غ بودن بررسی کنین.

  -: ملخ برخلاف مرغ ، آغاز گوارش مکانیکی با گوارش شیمیایی همزمان نیست.
  ⚀کتاب تست گفته که 🔼ص🔼 هست.
  اما توی مرغ آغاز گوارش شیمیایی با گوارش مکانیکی مگه نبود؟

  -: صفحات آرواره مانند که خارج از دهان ملخ هست رو جزو لوله گوارش حساب کنیم یا ...؟

  -: یک تست تالیفی بود که گفته بود :
  در ملخ چون در معده جذب مونومر داریم پس گوارش مکانیکی هم داریم ؛ خب! این صحیح.
  یعنی در روده ی کرم خاکی هم که جذب مواد غذایی هست میشه گفت گوارش مکانیکی هم داریم؟
  کتاب فقط برای معده اشاره کرده البته...اما با توجه به این تست کمی ایهام دار شد...

  @Dr-Bernosi
  @دانش-آموزان-آلاء • @f_ssu در ابهام...فصل۴ دوم **گوارش** گفته است:

  سلام.
  از فصلِ ۴ دوم (گوارش) توی تسهای تالیفی ای که زدم ابهام پیش اومده .. لطفا اگر میدونین پاسخ بدین. متشکرم.

  جمله هارو از نظر ص یا غ بودن بررسی کنین.

  -: ملخ برخلاف مرغ ، آغاز گوارش مکانیکی با گوارش شیمیایی همزمان نیست.
  ⚀کتاب تست گفته که 🔼ص🔼 هست.
  اما توی مرغ آغاز گوارش شیمیایی با گوارش مکانیکی مگه نبود؟
  مرغ میشه شروع دوتاش از معده ..ملخ میشه شروع دهان مکانیکی..خب برخلافش یکسان و همزمان نیست دگ😐
  -: صفحات آرواره مانند که خارج از دهان ملخ هست رو جزو لوله گوارش حساب کنیم یا ...؟

  -: یک تست تالیفی بود که گفته بود :
  در ملخ چون در معده جذب مونومر داریم پس گوارش مکانیکی هم داریم ؛ خب! این صحیح.
  یعنی در روده ی کرم خاکی هم که جذب مواد غذایی هست میشه گفت گوارش مکانیکی هم داریم؟
  کتاب فقط برای معده اشاره کرده البته...اما با توجه به این تست کمی ایهام دار شد...

  @Dr-Bernosi
  @دانش-آموزان-آلاء • @zohre-nowrouzi در ابهام...فصل۴ دوم **گوارش** گفته است:

  @f_ssu در ابهام...فصل۴ دوم **گوارش** گفته است:

  سلام.
  از فصلِ ۴ دوم (گوارش) توی تسهای تالیفی ای که زدم ابهام پیش اومده .. لطفا اگر میدونین پاسخ بدین. متشکرم.

  جمله هارو از نظر ص یا غ بودن بررسی کنین.

  -: ملخ برخلاف مرغ ، آغاز گوارش مکانیکی با گوارش شیمیایی همزمان نیست.
  ⚀کتاب تست گفته که 🔼ص🔼 هست.
  اما توی مرغ آغاز گوارش شیمیایی با گوارش مکانیکی مگه نبود؟
  مرغ میشه شروع دوتاش از معده ..ملخ میشه شروع دهان مکانیکی..خب برخلافش یکسان و همزمان نیست دگ😐
  -: صفحات آرواره مانند که خارج از دهان ملخ هست رو جزو لوله گوارش حساب کنیم یا ...؟ نه جز لوله گوارش نیس

  -: یک تست تالیفی بود که گفته بود :
  در ملخ چون در معده جذب مونومر داریم پس گوارش مکانیکی هم داریم ؛ خب! این صحیح.
  یعنی در روده ی کرم خاکی هم که جذب مواد غذایی هست میشه گفت گوارش مکانیکی هم داریم؟
  کتاب فقط برای معده اشاره کرده البته...اما با توجه به این تست کمی ایهام دار شد...

  @Dr-Bernosi
  @دانش-آموزان-آلاء • @f_ssu الان مرغو که میگی باید مثه گنجشک در نظر بگیریم؟ • @اسمان-ابی در ابهام...فصل۴ دوم **گوارش** گفته است:

  @f_ssu الان مرغو که میگی باید مثه گنجشک در نظر بگیریم؟

  دوتاش همه چیز خواره • @zohre-nowrouzi
  اخه یک نکته ای یاد داشت کرده بودم که گوارش مکانیکی توی چینه دان هم کمی انجام میشه
  برای همین توی معده آغاز در نظر نمیگیریمش
  پس غلط نوشتم! • @zohre-nowrouzi خب میدونم ولی سیستم گوارشیشونو میگم • @f_ssu نع تو چینه گوارش نداریم • @zohre-nowrouzi در ابهام...فصل۴ دوم **گوارش** گفته است:

  @zohre-nowrouzi در ابهام...فصل۴ دوم **گوارش** گفته است:

  @f_ssu در ابهام...فصل۴ دوم **گوارش** گفته است:

  سلام.
  از فصلِ ۴ دوم (گوارش) توی تسهای تالیفی ای که زدم ابهام پیش اومده .. لطفا اگر میدونین پاسخ بدین. متشکرم.

  جمله هارو از نظر ص یا غ بودن بررسی کنین.

  -: ملخ برخلاف مرغ ، آغاز گوارش مکانیکی با گوارش شیمیایی همزمان نیست.
  ⚀کتاب تست گفته که 🔼ص🔼 هست.
  اما توی مرغ آغاز گوارش شیمیایی با گوارش مکانیکی مگه نبود؟
  مرغ میشه شروع دوتاش از معده ..ملخ میشه شروع دهان مکانیکی..خب برخلافش یکسان و همزمان نیست دگ😐
  -: صفحات آرواره مانند که خارج از دهان ملخ هست رو جزو لوله گوارش حساب کنیم یا ...؟ نه جز لوله گوارش نیس

  -: یک تست تالیفی بود که گفته بود :
  در ملخ چون در معده جذب مونومر داریم پس گوارش مکانیکی هم داریم ؛ خب! این صحیح.
  یعنی در روده ی کرم خاکی هم که جذب مواد غذایی هست میشه گفت گوارش مکانیکی هم داریم؟
  کتاب فقط برای معده اشاره کرده البته...اما با توجه به این تست کمی ایهام دار شد...

  @Dr-Bernosi
  @دانش-آموزان-آلاء

  اما توی تست جزوش گرفته بود...من هم موافقم میگم نیست...
  چرا این تستهای تالیفی اینطورین! • @f_ssu در ابهام...فصل۴ دوم **گوارش** گفته است:

  @zohre-nowrouzi
  اخه یک نکته ای یاد داشت کرده بودم که گوارش مکانیکی توی چینه دان هم کمی انجام میشه
  برای همین توی معده آغاز در نظر نمیگیریمش
  پس غلط نوشتم!

  نه اصلااا یه اشتباه بزرگه ک بگی مکانیکی تو چینه دانه..چیندان فقط نرم و ذخیره موقتیه..واسه مکانیکی حتما باید ریز شن با ماهیچه دندون یا سنگ ریزه • @f_ssu در ابهام...فصل۴ دوم **گوارش** گفته است:

  @zohre-nowrouzi در ابهام...فصل۴ دوم **گوارش** گفته است:

  @zohre-nowrouzi در ابهام...فصل۴ دوم **گوارش** گفته است:

  @f_ssu در ابهام...فصل۴ دوم **گوارش** گفته است:

  سلام.
  از فصلِ ۴ دوم (گوارش) توی تسهای تالیفی ای که زدم ابهام پیش اومده .. لطفا اگر میدونین پاسخ بدین. متشکرم.

  جمله هارو از نظر ص یا غ بودن بررسی کنین.

  -: ملخ برخلاف مرغ ، آغاز گوارش مکانیکی با گوارش شیمیایی همزمان نیست.
  ⚀کتاب تست گفته که 🔼ص🔼 هست.
  اما توی مرغ آغاز گوارش شیمیایی با گوارش مکانیکی مگه نبود؟
  مرغ میشه شروع دوتاش از معده ..ملخ میشه شروع دهان مکانیکی..خب برخلافش یکسان و همزمان نیست دگ😐
  -: صفحات آرواره مانند که خارج از دهان ملخ هست رو جزو لوله گوارش حساب کنیم یا ...؟ نه جز لوله گوارش نیس

  -: یک تست تالیفی بود که گفته بود :
  در ملخ چون در معده جذب مونومر داریم پس گوارش مکانیکی هم داریم ؛ خب! این صحیح.
  یعنی در روده ی کرم خاکی هم که جذب مواد غذایی هست میشه گفت گوارش مکانیکی هم داریم؟
  کتاب فقط برای معده اشاره کرده البته...اما با توجه به این تست کمی ایهام دار شد...

  @Dr-Bernosi
  @دانش-آموزان-آلاء

  اما توی تست جزوش گرفته بود...من هم موافقم میگم نیست...
  چرا این تستهای تالیفی اینطورین!

  اسمش با خودشه لوله!کجای ارواره مانند لوله است!


 • همیار

  1)درست
  2)تو روده هم گوارش مکانیکی داریم اما به صورت محسوس نیست که بشه روش حساب کرد! • @zohre-nowrouzi در ابهام...فصل۴ دوم **گوارش** گفته است:

  @f_ssu در ابهام...فصل۴ دوم **گوارش** گفته است:

  @zohre-nowrouzi
  اخه یک نکته ای یاد داشت کرده بودم که گوارش مکانیکی توی چینه دان هم کمی انجام میشه
  برای همین توی معده آغاز در نظر نمیگیریمش
  پس غلط نوشتم!

  نه اصلااا یه اشتباه بزرگه ک بگی مکانیکی تو چینه دانه..چیندان فقط نرم و ذخیره موقتیه..واسه مکانیکی حتما باید ریز شن با ماهیچه دندون یا سنگ ریزه

  اِ.....میگم یک جای کار میلنگه...
  بله!!!
  متوجه شدم چه اشتباه بزرگی کردم ها!🙊 • @zohre-nowrouzi عه خوب مگه نمیگیم بجای دندون ارواره مانند داره دندونم تو دهنه
  دهنم جزو لوله


 • همیار

  گوارش مکانیکی توی ملخ رو معمولا از دهان حساب میکنن تو تستا! توی تست مشخص میشه که طراح چی خواسته • @اسمان-ابی در ابهام...فصل۴ دوم **گوارش** گفته است:

  @zohre-nowrouzi عه خوب مگه نمیگیم بجای دندون ارواره مانند داره دندونم تو دهنه
  دهنم جزو لوله

  عشقم شکلو دیدی؟ پایین دهان و کنارش! داخل نیست که! • @dr-bernosi الان صفحات ارواره مانندش جزو لوله گوارشیشه؟ • @dr-bernosi در ابهام...فصل۴ دوم **گوارش** گفته است:

  گوارش مکانیکی توی ملخ رو معمولا از دهان حساب میکنن تو تستا! توی تست مشخص میشه که طراح چی خواسته

  گفته بود اولین قسمت لوله گوارش جزو محل ذخیره موقتی غذانیست
  که صفحات ارواره مانند گفته بود منظورشون هست.


 • همیار

  در اصل نیستن! اما توی تستا اگه دقت کنین گوارش مکانیکی رو از دهان میگیرن! صحیحش این هست که گوارش مکانیکی رو از بیرون از لوله ی گوارشی بگیریم! • @f_ssu در ابهام...فصل۴ دوم **گوارش** گفته است:

  @dr-bernosi در ابهام...فصل۴ دوم **گوارش** گفته است:

  گوارش مکانیکی توی ملخ رو معمولا از دهان حساب میکنن تو تستا! توی تست مشخص میشه که طراح چی خواسته

  گفته بود اولین قسمت لوله گوارش جزو محل ذخیره موقتی غذانیست
  که صفحات ارواره مانند گفته بود منظورشون هست.

  بهله