فصل 3 و2!؟ • سلام..خوبین که!

  1-چجوری میتونیم یون های متداول تر واسه ی عنصر ها رو تشخیص بدیم؟!!یا کجای کتاب نوشته که من ندیدم!!

  2-ارایش الکترونی گونه ای که ب 2pشیش ختم میش میتونه چ عنصرایی باش؟!!

  3-بعزی گروه ها چن تا ظرفیت دارن بجز یکان گروه دیگ از کجا بفهمیم ک ظرفیتای دیگ اون گروه چندن!

  ممنون میشم اونایی که جواب درست سوالامو میدونن راهنماییم کنن(:


 • همیار

  درود
  1)تو کتاب بخش ترکیب های یونی هستش یه چنتا چدول هستش
  2)چون گفتین عنصر فقط میشه گفت هلیم این ارایشو داره! اگه میگفتین یون میتونستیم بگیم سدیم،منیزیم،آلومینیوم،فلوئور،اکسیژن،نیتروژن به این ارایش هم ختم میشدن
  3)برای این میتونین از دو فرمول استفاده کنین
  بیشترین ظرفیت--> یکان شماره گروه+
  کمترین ظرفیت-->(8-یکان شماره گروه)- • @dr-bernosi در فصل 3 و2!؟ گفته است:

  درود
  1)تو کتاب بخش ترکیب های یونی هستش یه چنتا چدول هستش
  2)چون گفتین عنصر فقط میشه گفت هلیم این ارایشو داره! اگه میگفتین یون میتونستیم بگیم سدیم،منیزیم،آلومینیوم،فلوئور،اکسیژن،نیتروژن به این ارایش هم ختم میشدن
  3)برای این میتونین از دو فرمول استفاده کنین
  بیشترین ظرفیت--> یکان شماره گروه+
  کمترین ظرفیت-->(8-یکان شماره گروه)-

  ممنووووون از توضیحای کاملتون

  واسه ی مورد دوم گفته ارایش الکترونی ک ب 2pشیش ختم شده عنصر فلزی میتواند متعلق ب تناوب سوم در گروه دوم باشد!ینی منیزیم!عنصر!


 • همیار

  @zhr در فصل 3 و2!؟ گفته است:

  @dr-bernosi در فصل 3 و2!؟ گفته است:

  درود
  1)تو کتاب بخش ترکیب های یونی هستش یه چنتا چدول هستش
  2)چون گفتین عنصر فقط میشه گفت هلیم این ارایشو داره! اگه میگفتین یون میتونستیم بگیم سدیم،منیزیم،آلومینیوم،فلوئور،اکسیژن،نیتروژن به این ارایش هم ختم میشدن
  3)برای این میتونین از دو فرمول استفاده کنین
  بیشترین ظرفیت--> یکان شماره گروه+
  کمترین ظرفیت-->(8-یکان شماره گروه)-

  ممنووووون از توضیحای کاملتون

  واسه ی مورد دوم گفته ارایش الکترونی ک ب 2pشیش ختم شده عنصر فلزی میتواند متعلق ب تناوب سوم در گروه دوم باشد!ینی منیزیم!عنصر!

  بله میشه دیگه • @dr-bernosi در فصل 3 و2!؟ گفته است:

  @zhr در فصل 3 و2!؟ گفته است:

  @dr-bernosi در فصل 3 و2!؟ گفته است:

  درود
  1)تو کتاب بخش ترکیب های یونی هستش یه چنتا چدول هستش
  2)چون گفتین عنصر فقط میشه گفت هلیم این ارایشو داره! اگه میگفتین یون میتونستیم بگیم سدیم،منیزیم،آلومینیوم،فلوئور،اکسیژن،نیتروژن به این ارایش هم ختم میشدن
  3)برای این میتونین از دو فرمول استفاده کنین
  بیشترین ظرفیت--> یکان شماره گروه+
  کمترین ظرفیت-->(8-یکان شماره گروه)-

  ممنووووون از توضیحای کاملتون

  واسه ی مورد دوم گفته ارایش الکترونی ک ب 2pشیش ختم شده عنصر فلزی میتواند متعلق ب تناوب سوم در گروه دوم باشد!ینی منیزیم!عنصر!

  بله میشه دیگه

  گفته ختم. مگ تهش3sدو نیس!
  ینی این ارایش قبلشم در نظر گرفته؟ینی منزورش اینه میتونه یزمانی ختم داشته باش!در حالیکه این عنصر ارایشش ادامه هم پیدا کنه؟


 • همیار

  @zhr در فصل 3 و2!؟ گفته است:

  @dr-bernosi در فصل 3 و2!؟ گفته است:

  @zhr در فصل 3 و2!؟ گفته است:

  @dr-bernosi در فصل 3 و2!؟ گفته است:

  درود
  1)تو کتاب بخش ترکیب های یونی هستش یه چنتا چدول هستش
  2)چون گفتین عنصر فقط میشه گفت هلیم این ارایشو داره! اگه میگفتین یون میتونستیم بگیم سدیم،منیزیم،آلومینیوم،فلوئور،اکسیژن،نیتروژن به این ارایش هم ختم میشدن
  3)برای این میتونین از دو فرمول استفاده کنین
  بیشترین ظرفیت--> یکان شماره گروه+
  کمترین ظرفیت-->(8-یکان شماره گروه)-

  ممنووووون از توضیحای کاملتون

  واسه ی مورد دوم گفته ارایش الکترونی ک ب 2pشیش ختم شده عنصر فلزی میتواند متعلق ب تناوب سوم در گروه دوم باشد!ینی منیزیم!عنصر!

  بله میشه دیگه

  گفته ختم. مگ تهش3sدو نیس!
  ینی این ارایش قبلشم در نظر گرفته؟ینی منزورش اینه میتونه یزمانی ختم داشته باش!در حالیکه این عنصر ارایشش ادامه هم پیدا کنه؟

  این عناصری که گفتم درصورتی که الکترون بدن(منیزیم،سدیم و الومینیوم) به ارایش 2P6 میرسن • @dr-bernosi در فصل 3 و2!؟ گفته است:

  @zhr در فصل 3 و2!؟ گفته است:

  @dr-bernosi در فصل 3 و2!؟ گفته است:

  @zhr در فصل 3 و2!؟ گفته است:

  @dr-bernosi در فصل 3 و2!؟ گفته است:

  درود
  1)تو کتاب بخش ترکیب های یونی هستش یه چنتا چدول هستش
  2)چون گفتین عنصر فقط میشه گفت هلیم این ارایشو داره! اگه میگفتین یون میتونستیم بگیم سدیم،منیزیم،آلومینیوم،فلوئور،اکسیژن،نیتروژن به این ارایش هم ختم میشدن
  3)برای این میتونین از دو فرمول استفاده کنین
  بیشترین ظرفیت--> یکان شماره گروه+
  کمترین ظرفیت-->(8-یکان شماره گروه)-

  ممنووووون از توضیحای کاملتون

  واسه ی مورد دوم گفته ارایش الکترونی ک ب 2pشیش ختم شده عنصر فلزی میتواند متعلق ب تناوب سوم در گروه دوم باشد!ینی منیزیم!عنصر!

  بله میشه دیگه

  گفته ختم. مگ تهش3sدو نیس!
  ینی این ارایش قبلشم در نظر گرفته؟ینی منزورش اینه میتونه یزمانی ختم داشته باش!در حالیکه این عنصر ارایشش ادامه هم پیدا کنه؟

  این عناصری که گفتم درصورتی که الکترون بدن(منیزیم،سدیم و الومینیوم) به ارایش 2P6 میرسن

  سوالش یکم ایهام دار بود/: بازم ممنون • @dr-bernosi متوجه نشدم


 • همیار

  @dr-lila در فصل 3 و2!؟ گفته است:

  @dr-bernosi متوجه نشدم

  سوالات از فصلای مختلف شیمی 2 هستش! ممکنه نخونده باشین اون قسمتو


 

کاربران فعال این بخش

17
آنلاین

18.4k
کاربران

8.0k
موضوع ها

562.8k
دیدگاه‌ها