سوالهای کنکور از فصل دوم زمین پیش سال 92 درباره سایه امواج s میخوام بدونم چه جوری جواب میشه گزینه دو نمیدونم چه جوری باید عکسشو بزارم