سلام این سوال را میشه حل کنید  • جعبه ای شامل ۴ مهره ی سفید و ۵ مهره ی سیاه است.از داخل جعبه.ابتدا یک مهره باجایگذاری برمیداریم .سپس دومهره ی دیگر یکی پس از دیگری و بدون جایگذاری خارج میکنیم .با کدام احتمال دومین مهره ی سفید بلافاصله بعد از اولین مهرهی سیاه خارج می شود؟؟


وارد شوید تا پست بفرستید
 

اتصال شما به انجمن آلاء به نظر می‌رسد از دست رفته. لطفا صبر کنید ما سعی می‌کنیم که دوباره شما را متصل کنیم.