سلام این سوال را میشه حل کنید  • جعبه ای شامل ۴ مهره ی سفید و ۵ مهره ی سیاه است.از داخل جعبه.ابتدا یک مهره باجایگذاری برمیداریم .سپس دومهره ی دیگر یکی پس از دیگری و بدون جایگذاری خارج میکنیم .با کدام احتمال دومین مهره ی سفید بلافاصله بعد از اولین مهرهی سیاه خارج می شود؟؟


 

کاربران فعال این بخش

8
آنلاین

18.3k
کاربران

8.0k
موضوع ها

560.1k
دیدگاه‌ها