●سوال از☜مولکول های زیستی • دوستای گلم لطفا با دلیل پاسخ بدید

  سوال1✯ کدام گزینه ها درست است:

  الف)هرنوع لیپیدی ک در ساختار خود دارای اسید چرب باشد، نمی تواند دارای مولکول گلیسرول در ترکیب خود باشد
  ب)هر نوع لیپیدی ک در ساختار غشای سلولی حضور داشته باشد نمی تواند در تولید انواعی از پیک ها شیمیایی نقش داشته باشد

  ج) پروتئين نشانه ای نوعی از پروتئين ها بوده که نمی توان عبور آن ها را از عرض غشاء مشاهده کرد

  د)پروتئين انقباضی نوعی از پروتئين ها بوده که نمی توان آن ها را هم در خطوط تیره و هم در خطوط روشن ماهیچه ی اسکلتی مشاهده کرد


 • همیار

  الف) مثال نقضش تری گلیسرید ها هستن
  ب)درسته مثلا فسفولیپیدا نمیتونن ولی کلسترول ها( که هرنوع لیپیدی نیستن) میتونن هورمون تولید کنن
  ج)درسته این هم چون پروتئین در کل از غشا نمیتونه عبور کنه! چرا؟ چون پلی مر و درشت مولکوله وبا اگزوسیتوز و آندوسیتوز عبور میکنه در ضمن همه ی پروتئینای آمینواسیدی، پروتئین نشانه ای نیستن
  د)نمیدونم دقیقا ولی فک کنم غلط باشه حرکت رو هنوز نخوندم • گزینه ی الف اگه انتهای جمله به جای باشد اگر نباشد قرار بگیره گزینه غلط میشه؟ (بخاطر وجود موم ها)


 • همیار

  درمورد موم ها گفته نشده که تری گلیسرید دارن یا نه نمیشه نظری داد • @dr-bernosi
  تری گلیسرید که نه گلیسرول
  چون گفتم تو گزینه الف انتهای جمله به جای باشد نباشد قرار بدیم
  یعنی بگه :
  هر نوع لیپید که در ساختار خود دارای اسید چرب باشد نمی تواند دارای گلیسرول نباشد
  (غلطه دیگه؟؟) چون موم دارای اسید چرب ولی گلیسرول نداره اگه اشتباه نکنم


 • همیار

  @miss-sahar در ●سوال از☜مولکول های زیستی گفته است:

  @dr-bernosi
  تری گلیسرید که نه گلیسرول
  چون گفتم تو گزینه الف انتهای جمله به جای باشد نباشد قرار بدیم
  یعنی بگه :
  هر نوع لیپید که در ساختار خود دارای اسید چرب باشد نمی تواند دارای گلیسرول نباشد
  (غلطه دیگه؟؟) چون موم دارای اسید چرب ولی گلیسرول نداره اگه اشتباه نکنم

  منظورم همون گلیسرول بودش! کتاب نگفته که موما گلیسرول دارن یا نه


 • دانش آموزان آلاء

  @dr-bernosi
  یه سوال در مورد ب کلسترول نمی تواند در غشای سلول نقش داشته باشد؟


 • همیار

  @arash-0 در ●سوال از☜مولکول های زیستی گفته است:

  @dr-bernosi
  یه سوال در مورد ب کلسترول نمی تواند در غشای سلول نقش داشته باشد؟

  چرا میتونه البته تو جانوریا


 • دانش آموزان آلاء

  @dr-bernosi
  پس ب غلطه


 • همیار

  @arash-0 در ●سوال از☜مولکول های زیستی گفته است:

  @dr-bernosi
  پس ب غلطه

  نه درسته دیگه! گفته هر لیپیدی نمیتونه ازش به عنوان پیش ساز هورمون استفاده بشه! کلسترول میتونه و فسفولیپیدا نمیتونن!


 • همیار

  اگه میگف هیچ لیپیدی .... غلط میشه


 • دانش آموزان آلاء

  @dr-bernosi در ●سوال از☜مولکول های زیستی گفته است:

  @arash-0 در ●سوال از☜مولکول های زیستی گفته است:

  @dr-bernosi
  پس ب غلطه

  نه درسته دیگه! گفته هر لیپیدی نمیتونه ازش به عنوان پیش ساز هورمون استفاده بشه! کلسترول میتونه و فسفولیپیدا نمیتونن!

  چیزی که من ازش برداشت کردم اینه که میگه چیزایی که تو غشا هستن چیه؟؟؟ میگم کلسترول و فسفو لیپید
  بعد میاد میگه نمیتونه کلسترول باشه
  پس غلطه ! میشه تفسیرتونو بزارید؟


 • دانش آموزان آلاء

  @dr-bernosi در ●سوال از☜مولکول های زیستی گفته است:

  @arash-0 در ●سوال از☜مولکول های زیستی گفته است:

  @dr-bernosi
  پس ب غلطه

  نه درسته دیگه! گفته هر لیپیدی نمیتونه ازش به عنوان پیش ساز هورمون استفاده بشه! کلسترول میتونه و فسفولیپیدا نمیتونن!

  این تفسیر گزینه الفه 🤔 • @arash-0
  گفته :
  هر نوع لیپیدی که در غشای سلول وجود دارد نمی تواند پیک شیمیایی تولید کنه
  تفسیر:
  همه لیپید هایی ک در غشای سلول هستند که عبارت اند از (کلسترول + فسفولیپید) نمی تونن پیک شیمیایی بسازن خب درسته چون فسفولیپید نمی تونه و این کلستروله ک فقط میتونه
  امیدوارم خوب توضیح داده باشم تا متوجه شده باشید


 • همیار

  @miss-sahar در ●سوال از☜مولکول های زیستی گفته است:

  @arash-0
  گفته :
  هر نوع لیپیدی که در غشای سلول وجود دارد نمی تواند پیک شیمیایی تولید کنه
  تفسیر:
  همه لیپید هایی ک در غشای سلول هستند که عبارت اند از (کلسترول + فسفولیپید) نمی تونن پیک شیمیایی بسازن خب درسته چون فسفولیپید نمی تونه و این کلستروله ک فقط میتونه
  امیدوارم خوب توضیح داده باشم تا متوجه شده باشید

  دقیقا همینه • گزینه چهار هم که خیلی غلطه چون پروتیین های انقباضی ( اکتین و میوزین ) درساختار های تیره حتما هر دوشون وجود داره ودر ساختار روشن سارکومر فقط یکیشون(یا اکتین یا میوزین) وجود داره • سوال2✯ کدام گزینه ها درست است:

  الف)وجود خمیدگی در اسیدچرب جانوری
  به طور طبیعی امکان پذیر است

  ب) همه پروتئين ها حاصل واکنش سنتز آبدهی هستند

  ج)همه ی پروتئين ها از چند پلی مر تشکیل شدند

  د) همه پروتئين ها در ساختار خود نیتروژن دارند و هم چنین شکل فضایی خاصی به خود میگیرند


 • همیار

  @miss-sahar در ●سوال از☜مولکول های زیستی گفته است:

  سوال2✯ کدام گزینه ها درست است:

  الف)وجود خمیدگی در اسیدچرب جانوری
  به طور طبیعی امکان پذیر است

  ب) همه پروتئين ها حاصل واکنش سنتز آبدهی هستند

  ج)همه ی پروتئين ها از چند پلی مر تشکیل شدند

  د) همه پروتئين ها در ساختار خود نیتروژن دارند و هم چنین شکل فضایی خاصی به خود میگیرند

  الف) درسته چون میگیم بیشتر چربیای چانوری سیرشدن

  ب)درسته! هشون توسط ریبوزو سنتز میشن

  چ)نه! مثلا پادتن از یه پلیمر ساخته شده!

  د)بله!


وارد شوید تا پست بفرستید
 

اتصال شما به انجمن آلاء به نظر می‌رسد از دست رفته. لطفا صبر کنید ما سعی می‌کنیم که دوباره شما را متصل کنیم.