دفع آمونیاک • سلام خدمت دوستان.آغا این پوریا رحیمی تو توضیحاتش گفت که آبشش ماهی آمونیاک و co2دفع میکنه الان هم تو کتاب نشر الگو نوشته که ((هیچ جانوری دفع اوریک اسید و آمونیاک ندارد))کدوم درسته حالا؟؟؟😰


 • ناظم ادمین

  @amirreza-vala-0 در دفع آمونیاک گفته است:

  سلام خدمت دوستان.آغا این پوریا رحیمی تو توضیحاتش گفت که آبشش ماهی آمونیاک و co2دفع میکنه الان هم تو کتاب نشر الگو نوشته که ((هیچ جانوری دفع اوریک اسید و آمونیاک ندارد))کدوم درسته حالا؟؟؟😰

  @دانش-آموزان-آلاء @خیرین-کوچک-دریا-دل @همیار @فارغ-التحصیلان-آلاء • @amirreza-vala-0 در دفع آمونیاک گفته است:

  سلام خدمت دوستان.آغا این پوریا رحیمی تو توضیحاتش گفت که آبشش ماهی آمونیاک و co2دفع میکنه الان هم تو کتاب نشر الگو نوشته که ((هیچ جانوری دفع اوریک اسید و آمونیاک ندارد))کدوم درسته حالا؟؟؟😰

  فاگوم نوشته امونیاک دفع میکنه


 • ادمین

  @amirreza-vala-0 در دفع آمونیاک گفته است:

  سلام خدمت دوستان.آغا این پوریا رحیمی تو توضیحاتش گفت که آبشش ماهی آمونیاک و co2دفع میکنه الان هم تو کتاب نشر الگو نوشته که ((هیچ جانوری دفع اوریک اسید و آمونیاک ندارد))کدوم درسته حالا؟؟؟😰

  دکتر رحیمی درست گفتن آمونیاک دفع میکنه، درواقع کلیه ها میان آمونیاک رو در ماهی تولید میکنند واز طریق ابشش دفع میشه تازه تو عکس کتاب مشخصه که ماهی از آبشش co2 دفع میکنه . • @فااطمه در دفع آمونیاک گفته است:

  @amirreza-vala-0 در دفع آمونیاک گفته است:

  سلام خدمت دوستان.آغا این پوریا رحیمی تو توضیحاتش گفت که آبشش ماهی آمونیاک و co2دفع میکنه الان هم تو کتاب نشر الگو نوشته که ((هیچ جانوری دفع اوریک اسید و آمونیاک ندارد))کدوم درسته حالا؟؟؟😰

  دکتر رحیمی درست گفتن آمونیاک دفع میکنه، درواقع کلیه ها میان آمونیاک رو در ماهی تولید میکنند واز طریق ابشش دفع میشه تازه تو عکس کتاب مشخصه که ماهی از آبشش co2 دفع میکنه .

  نگاه هم از کلیه هم از ابشش دفع میکنه • @zohre-nowrouzi فقط زهره یه چیزی. الان دیدم تو نشر الگو که نوشته اغلب ماهی ها دفع امونیاک دارن. بعد تو نوشتی از کلیه دفع میکنه .پوریا رحیمی گفتکلیه دفع نمیکنه تصفیه میکنه خون رو...
  البته تو زیستت از بهتره هااا • @فااطمه در دفع آمونیاک گفته است:

  @amirreza-vala-0 در دفع آمونیاک گفته است:

  سلام خدمت دوستان.آغا این پوریا رحیمی تو توضیحاتش گفت که آبشش ماهی آمونیاک و co2دفع میکنه الان هم تو کتاب نشر الگو نوشته که ((هیچ جانوری دفع اوریک اسید و آمونیاک ندارد))کدوم درسته حالا؟؟؟😰

  دکتر رحیمی درست گفتن آمونیاک دفع میکنه، درواقع کلیه ها میان آمونیاک رو در ماهی تولید میکنند واز طریق ابشش دفع میشه تازه تو عکس کتاب مشخصه که ماهی از آبشش co2 دفع میکنه .
  خیلی ممنون این نشر الگو به نظرم اشتباه داره.تو پاسخ یک سوال دیگه نوشته بود اغل ماهی ها امونیاک دفع میکنن


 • ادمین

  @amirreza-vala-0 در دفع آمونیاک گفته است:

  @فااطمه در دفع آمونیاک گفته است:

  @amirreza-vala-0 در دفع آمونیاک گفته است:

  سلام خدمت دوستان.آغا این پوریا رحیمی تو توضیحاتش گفت که آبشش ماهی آمونیاک و co2دفع میکنه الان هم تو کتاب نشر الگو نوشته که ((هیچ جانوری دفع اوریک اسید و آمونیاک ندارد))کدوم درسته حالا؟؟؟😰

  دکتر رحیمی درست گفتن آمونیاک دفع میکنه، درواقع کلیه ها میان آمونیاک رو در ماهی تولید میکنند واز طریق ابشش دفع میشه تازه تو عکس کتاب مشخصه که ماهی از آبشش co2 دفع میکنه .
  خیلی ممنون این نشر الگو به نظرم اشتباه داره.تو پاسخ یک سوال دیگه نوشته بود اغل ماهی ها امونیاک دفع میکنن

  خواهش میکنم . 😊


 

کاربران فعال این بخش

6
آنلاین

18.4k
کاربران

8.0k
موضوع ها

562.8k
دیدگاه‌ها