گره دهلیزی _ بطنی مهربون😇😇😇 • انتقال تحریک از گره سینوسی_ دهلیزی به گره دهلیزی بطنی از طریق رشته ها ی. بافت گرهی موجود در بین دو گره صورت میگره یا از از گره اول میره به میوکارد دهلیز واز میو کار دهلیز میره به گره دوم
  @دانش-آموزان-آلاء @همیار
  @Dr-Bernosi • وقتی گره سینوسی بطنی تحریک می شه این تحریک به حک دهلیز راست و چپ میاد واز اونجا به تحریک به گره دهلیزی یطنی منتقل میشه از اونجا و توسطه رشته هایی تا نوک قلب(پایین بطن ها)میاد • @jalalsecret از اونجا به گره

  @jalalsecret در گره دهلیزی _ بطنی مهربون😇😇😇 گفته است:

  وقتی گره سینوسی بطنی تحریک می شه این تحریک به هر دو دهلیز راست و چپ میاد واز اونجا تحریک به گره دهلیزی بطنی منتقل میشه از اونجا (گره دهلیزی بطنی)و توسطه رشته هایی تا نوک قلب(پایین بطن ها)میاد • @jalalsecret پس انتقال از ماهیچه میوکارد به گره دهلیزی بطنی هست نه ازطریق رشته های بافت گرهای بین دو گره • از طریق صفحات سلولی از گره اول به دو دهلیز میره و از طریق رشته های سلولی از گره دوم به بطن ها منتقل میشه • ![0_1509176948459_20171028_111846.jpg](در حال بارگذاری 100%) این از جزوه ی اقای پوریا رحیمی هست اگه بتونی بخونی متوجه خواهی شد • ببین میو کارد لایه ی میانی قلب هست که ماهیچه های مخطط (دارای خطوط تیره و روشن) هست که که این ماهیچه ها دارای صفحات منشعبی هستتد وکه به انتقال سریع پیام کمک می کنند • @jalalsecret سپاس • خواهش می کنم


وارد شوید تا پست بفرستید
 

اتصال شما به انجمن آلاء به نظر می‌رسد از دست رفته. لطفا صبر کنید ما سعی می‌کنیم که دوباره شما را متصل کنیم.