مشکل در احتمال • سلام دو ستان گل تو قسمت دو فیلما یه جایی هست پرسیده یک تاس و یک سکه را باهم پرتاب می کنیم احتمال اینکه سکه رو نیاید یا تاس کمتر از ۳ باشد چقدر است نه شهودی شو نه فرمولی شو نفهمیدم تو رو خدا کمکم کنید من کل فیلمای احتمال رو دیدم همشم فهمیدم الا این جاشو؟؟؟ • اول کل حالت رو حساب میکنیم سکه چند حالت داره ؟چهار حالت 1(پشت ، پشت )2(رو ، رو)3(پشت،رو)4(رو،پشت)
  تاس چند حالت داره؟چون تاس رو یک بار پرتاب میکنیم پس 6حالت داره و4±6=10
  پس تعداد کل حالت ها ده هست
  وقتی میگه سکه رو نیاید ینی چی؟ینی پشت بیاید یک سکه چند حالت ممکنه براش اتفاق بیفته؟یا رو میاد یا پشت دیگ؟ پس دو حالت و وقتی پشت بیاد میشه یک دوم
  کلمه یا اومده یعنی چی؟یعنی (+) میگه تاس کم تر از ۳بیاید ینی یا یک بیاد یا دو بیاد یا ۳ پس س حالت وجود داره ک میشه ۳شیشم پس این دو حالت با هم جمع میشه و تقسیم بر تعداد کل حالات میشه و جواب ب دست میاد • داداش میگه یک سکه و یک تاس را پرتاب می کنیم ینی سکه رو یک بار پرتاب می کنیم که یا رو میاد یاپشت نگفته که دو سکه را پرتاب می کنیم یا یک سکه رو دو بار پرتاب می کنیم من این جاشو اصلانفهمیدم • یا تو احتمال فک کنم اجتماعه؟؟ • جواب میشه هشت سی و شیشم
  ببین شرط اول اینه که سکه رو نیاد ینی سکه حتمن پشت بیاد، حالا پشت این سکه با هر عددی روی تاس ممکنه اورده شه پس شیش تا حالت داره اینجا، شرط دوم اینه که تاس کمتر از سه بیاد ینی یا یک بیاد یا دو، اینجا هم چهار حالت( 1و پ، 2و پ، 1 و رو، 2 و رو) وجود داره، حالا چون بین دو شرط یا اومده باید اجتماع ببندیم، از طرفی حالت های یک و پ و دو پ قبلن تو حالت های شرط اول بوده دیگه حسابشون نمیکنیم، پس 6 تا حالت داشتیم 2 حالت جدید بهش اضافه شد، شد هشت حالت، تعداد کل حالت ها هم 36 تا بود پس احتمالش میشه هشت تقسیم بر سی و شش. • @aaalizadeh79 در مشکل در احتمال گفته است:

  جواب میشه هشت سی و شیشم
  ببین شرط اول اینه که سکه رو نیاد ینی سکه حتمن پشت بیاد، حالا پشت این سکه با هر عددی روی تاس ممکنه اورده شه پس شیش تا حالت داره اینجا، شرط دوم اینه که تاس کمتر از سه بیاد ینی یا یک بیاد یا دو، اینجا هم چهار حالت( 1و پ، 2و پ، 1 و رو، 2 و رو) وجود داره، حالا چون بین دو شرط یا اومده باید اجتماع ببندیم، از طرفی حالت های یک و پ و دو پ قبلن تو حالت های شرط اول بوده دیگه حسابشون نمیکنیم، پس 6 تا حالت داشتیم 2 حالت جدید بهش اضافه شد، شد هشت حالت، تعداد کل حالت ها هم 36 تا بود پس احتمالش میشه هشت تقسیم بر سی و شش.

  بیا نظارت علمی کن @dr-sobhan


 • همیار

  @aaalizadeh79 در مشکل در احتمال گفته است:

  @aaalizadeh79 در مشکل در احتمال گفته است:

  جواب میشه هشت سی و شیشم
  ببین شرط اول اینه که سکه رو نیاد ینی سکه حتمن پشت بیاد، حالا پشت این سکه با هر عددی روی تاس ممکنه اورده شه پس شیش تا حالت داره اینجا، شرط دوم اینه که تاس کمتر از سه بیاد ینی یا یک بیاد یا دو، اینجا هم چهار حالت( 1و پ، 2و پ، 1 و رو، 2 و رو) وجود داره، حالا چون بین دو شرط یا اومده باید اجتماع ببندیم، از طرفی حالت های یک و پ و دو پ قبلن تو حالت های شرط اول بوده دیگه حسابشون نمیکنیم، پس 6 تا حالت داشتیم 2 حالت جدید بهش اضافه شد، شد هشت حالت، تعداد کل حالت ها هم 36 تا بود پس احتمالش میشه هشت تقسیم بر سی و شش.

  بیا نظارت علمی کن @dr-sobhan

  اتفاقا یکی دو روز پیش یکی دیگه همین سوال رو پرسید براش توضیح دادم ! صورت کسر رو درست بدست آوردی ! ولی 36 رو از کجا آوردی ؟ دو حالت برای سکه و 6 حالت برای تاس ! در نتیجه حالت کل میشه 6 ضربدر 2 ک میشه 12
  پس جواب نهایی میشه 8 بر روی 12 • @aaalizadeh79 داداش می تونم ایدی تلگرامتو داشته باشم اونجا با ویس ازت بپرس کمکم دارم می فهمم البته اگه اشکالی نداره • @dr-sobhan در مشکل در احتمال گفته است:

  @aaalizadeh79 در مشکل در احتمال گفته است:

  @aaalizadeh79 در مشکل در احتمال گفته است:

  جواب میشه هشت سی و شیشم
  ببین شرط اول اینه که سکه رو نیاد ینی سکه حتمن پشت بیاد، حالا پشت این سکه با هر عددی روی تاس ممکنه اورده شه پس شیش تا حالت داره اینجا، شرط دوم اینه که تاس کمتر از سه بیاد ینی یا یک بیاد یا دو، اینجا هم چهار حالت( 1و پ، 2و پ، 1 و رو، 2 و رو) وجود داره، حالا چون بین دو شرط یا اومده باید اجتماع ببندیم، از طرفی حالت های یک و پ و دو پ قبلن تو حالت های شرط اول بوده دیگه حسابشون نمیکنیم، پس 6 تا حالت داشتیم 2 حالت جدید بهش اضافه شد، شد هشت حالت، تعداد کل حالت ها هم 36 تا بود پس احتمالش میشه هشت تقسیم بر سی و شش.

  بیا نظارت علمی کن @dr-sobhan

  اتفاقا یکی دو روز پیش یکی دیگه همین سوال رو پرسید براش توضیح دادم ! صورت کسر رو درست بدست آوردی ! ولی 36 رو از کجا آوردی ؟ دو حالت برای سکه و 6 حالت برای تاس ! در نتیجه حالت کل میشه 6 ضربدر 2 ک میشه 12
  پس جواب نهایی میشه 8 بر روی 12

  شش حالت سکه رو و با اعداد تاس میاد شش حالت هم سکه پشت و اعداد تاس
  عععععععععع باید جمع کنم حالتا رو 😕 • @jalalsecret در مشکل در احتمال گفته است:

  @aaalizadeh79 داداش می تونم ایدی تلگرامتو داشته باشم اونجا با ویس ازت بپرس کمکم دارم می فهمم البته اگه اشکالی نداره

  تلگرام ندارم


 • دانش آموزان آلاء

  سلام ، جواب میشه دو سوم ، اول ان اس رو بدست میاریم ، تاس ۶ تا حالت داره سکه هم دو تا پس میشه ۱۲ ، گفته سکه رو نیاد ینی پشت بیاد ک ۶ تا حالت داره ، گفته کمتر از سه بیاد ینی یک و دو ک چهار تا حالت داره ، چون یا اومده ینی اجتماع پس حالت اول و دوم رو جمع میکنیم از اشتراک ک دو دوازدهمه کم میکنیم ، ساده کنی اخرش میشه دو سوم


 • همیار

  @aaalizadeh79 در مشکل در احتمال گفته است:

  @dr-sobhan در مشکل در احتمال گفته است:

  @aaalizadeh79 در مشکل در احتمال گفته است:

  @aaalizadeh79 در مشکل در احتمال گفته است:

  جواب میشه هشت سی و شیشم
  ببین شرط اول اینه که سکه رو نیاد ینی سکه حتمن پشت بیاد، حالا پشت این سکه با هر عددی روی تاس ممکنه اورده شه پس شیش تا حالت داره اینجا، شرط دوم اینه که تاس کمتر از سه بیاد ینی یا یک بیاد یا دو، اینجا هم چهار حالت( 1و پ، 2و پ، 1 و رو، 2 و رو) وجود داره، حالا چون بین دو شرط یا اومده باید اجتماع ببندیم، از طرفی حالت های یک و پ و دو پ قبلن تو حالت های شرط اول بوده دیگه حسابشون نمیکنیم، پس 6 تا حالت داشتیم 2 حالت جدید بهش اضافه شد، شد هشت حالت، تعداد کل حالت ها هم 36 تا بود پس احتمالش میشه هشت تقسیم بر سی و شش.

  بیا نظارت علمی کن @dr-sobhan

  اتفاقا یکی دو روز پیش یکی دیگه همین سوال رو پرسید براش توضیح دادم ! صورت کسر رو درست بدست آوردی ! ولی 36 رو از کجا آوردی ؟ دو حالت برای سکه و 6 حالت برای تاس ! در نتیجه حالت کل میشه 6 ضربدر 2 ک میشه 12
  پس جواب نهایی میشه 8 بر روی 12

  شش حالت سکه رو و با اعداد تاس میاد شش حالت هم سکه پشت و اعداد تاس
  عععععععععع باید جمع کنم حالتا رو 😕

  نه داداش چی رو جمع کنی ؟ برای حالت کل ما دو حالت برای سکه 6 حالت برای تاس داریم !ضرب میکنیم در هم ک میشه 12


 • همیار

  @jalalsecret در مشکل در احتمال گفته است:

  @aaalizadeh79 داداش می تونم ایدی تلگرامتو داشته باشم اونجا با ویس ازت بپرس کمکم دارم می فهمم البته اگه اشکالی نداره

  تمام تبادلات باید در فروم انجام بشه
  این سوال رو متوجه نشدید ؟ • تاحدودی فهمیدم ولی کامل نه کل حالات معلومه ۱۲ تا برای اشرط اول که سکه پشت و عدد ها کمتر از ۳((الف(پ و ۱) و (پشت و ۲)و (رو و ۱)و (رو و ۲))) و لی شرط دوم رو چجوری می شمرن ؟؟؟؟اشتراک این دو حالت چیه؟؟؟
  اینم کل حالات 💯
  ر و ۱ _ر و ۲ _ر و ۳_رو ۴_رو ۵_رو ۶
  پشت ۱_پشت ۲_پشت ۳_پشت۴_پشت ۵_پشت ۶
  به علاوه سوال بالا احتما ل اینکه تاس کمتر از ۳ ((و))سکه رو نیاید حالتاش رو بگید اگه می تونید؟؟
  برای اجتماع;
  پ آ اجتماع ب مساوی با پی آ به علاوه پی ب منهای پ آ اشتراک پ ب


 • دانش آموزان آلاء

  یه بار دیگه توضیح میدم امیدوارم ک متوجه بشی ، چون احتمال خواسته باید فضای نمونه رو حساب کنی ، چون گفته یه سکه رو انداختم پس دو حالت داره یا رو میاد یا پشت ، چون تاس یه بار پرتاب شده میشه ۶ تا حالت در هم ضرب میکنیم میشه ۱۲ تا ، این از این ، بعد گفته احتمال اینکه سکه رو نیاید ینی چی ؟ ینی حالت هایی ک سکه پشت میاد ک میشن ۶ تا (۱،پ) (۲،پ)(۳،پ)(۴،پ)(۵،پ)(۶،پ) که احتماش میشه شیش دوازدهم ، بعد گفته سکه کمتر از سه بیاد ، کمتر از سه میشه یک و دو ک ۴ تا حالت داره (۱،ر)(۲،ر)(۱،پ)(۲،پ) میشه چهار دوازدهم ، چون گفته یا ینی اجتماع میشه پی آ به اضافه پی بی منهای پی آ اشتراکش با بی ، واسه اشتراک دقت کن (۱،پ)(۲،پ) تو دو تاشون مشترکه پس میشه دو دوازدهم ، بعد میذاری تو همون فرمول ک گفتم ی جمع و تفریق میکنی ب دست میاد


 • همیار

  من الان برات ((و)) و ((یا)) رو قشنگ توضیح میدم فقط صبر کن چون یکم طولانی ممکنه بشه و میخوام مفهومی بشه • @forough داداش مرسی الان کامل فهمیدم


 • همیار

  @jalalsecret در مشکل در احتمال گفته است:

  @forough داداش مرسی الان کامل فهمیدم

  ناموسا چطوری فکر کردی فروغ ممکنه پسر باشه :| • @dr-sobhan خدایی توجه نکردم اسمشو خخخخ اینقد ذوق کردم حواسم نبود


 • همیار

  @jalalsecret در مشکل در احتمال گفته است:

  @dr-sobhan خدایی توجه نکردم اسمشو خخخخ اینقد ذوق کردم حواسم نبود

  الان تفاوت و و یا رو توضیح بدم یا کلا متوجه شدی ؟