زیست  • سلام فیلم های ک من برا زیست می بینم مال زیست دهم پارسال هستن..زیست امسالم با پارسال فرق میکنه..اونوقت مشکلی پیش نمیاد؟؟