قسمتِ شیرین گیاهی(سال دوم..فصل۶..سوال) • سلام

  سوالِ👆
  برای آوند چوبی:
  توی کتاب نوشته گیاهان گل دار نوع دیگری از آوند چوبی به اسم عناصر آوندی دارن
  اما
  توی یکی از تستهای تالیفی اینطور گفته بود چون تراکئید در همه ی گیاهان آوندی هست پس در گیاهان گلدار هم هست؛یعنی هم عناصر آوندی و هم تراکئید هردوشون توی گلدار هستن

  🛇🛇اما کتاب بعد از تراکئید گفته که نوع دیگری در گیاهان گلدار وجود داره...یعنی تراکئید نیست..🚫🚫

  🍀🌾🍀🌾🍀🌾🍀🌾🍀🌾🍀🌾

  سوال✌
  بازهم در یکی از تستهای تالیفی نوشته تعریق با فشار ریشه ای همراه است
  اما فشار ریشه ای با تعریق لزوما همرا نیست.
  ↩خب این درست هست
  اما چند تست پایین تر گفته =
  افزایش تعریق باعث افزایش فشار ریشه ای نمیشه...
  🤔

  @دانش-آموزان-آلاء
  @Dr-Bernosi
  @Zohre-Nowrouzi
  @خیرین-کوچک-دریا-دل
  @اسمان-ابی


 • همیار

  نخوندم متاسفانه شرمنده


 • همیار

  درمورد اوندا بگم گیاهان گلدار هر دونوع اوند چوبی رو دارن • @dr-bernosi در قسمتِ شیرین گیاهی(سال دوم..فصل۶..سوال) گفته است:

  نخوندم متاسفانه شرمنده

  دشمنتون شرمنده..شما ببخشید من از اول شروع نکردم درهم دارم میخونم. • @f_ssu در قسمتِ شیرین گیاهی(سال دوم..فصل۶..سوال) گفته است:

  سلام

  سوالِ👆
  برای آوند چوبی:
  توی کتاب نوشته گیاهان گل دار نوع دیگری از آوند چوبی به اسم عناصر آوندی دارن
  اما
  توی یکی از تستهای تالیفی اینطور گفته بود چون تراکئید در همه ی گیاهان آوندی هست پس در گیاهان گلدار هم هست؛یعنی هم عناصر آوندی و هم تراکئید هردوشون توی گلدار هستن

  🛇🛇اما کتاب بعد از تراکئید گفته که نوع دیگری در گیاهان گلدار وجود داره...یعنی تراکئید نیست..🚫🚫

  🍀🌾🍀🌾🍀🌾🍀🌾🍀🌾🍀🌾

  سوال✌
  بازهم در یکی از تستهای تالیفی نوشته تعریق با فشار ریشه ای همراه است
  اما فشار ریشه ای با تعریق لزوما همرا نیست.
  ↩خب این درست هست
  اما چند تست پایین تر گفته =
  افزایش تعریق باعث افزایش فشار ریشه ای نمیشه...
  🤔

  @دانش-آموزان-آلاء
  @Dr-Bernosi
  @Zohre-Nowrouzi
  @خیرین-کوچک-دریا-دل
  @اسمان-ابی

  نخوندم هنو😢دو هفته دگ میتونم جواب بدم😶😂 • @zohre-nowrouzi در قسمتِ شیرین گیاهی(سال دوم..فصل۶..سوال) گفته است:

  @f_ssu در قسمتِ شیرین گیاهی(سال دوم..فصل۶..سوال) گفته است:

  سلام

  سوالِ👆
  برای آوند چوبی:
  توی کتاب نوشته گیاهان گل دار نوع دیگری از آوند چوبی به اسم عناصر آوندی دارن
  اما
  توی یکی از تستهای تالیفی اینطور گفته بود چون تراکئید در همه ی گیاهان آوندی هست پس در گیاهان گلدار هم هست؛یعنی هم عناصر آوندی و هم تراکئید هردوشون توی گلدار هستن

  🛇🛇اما کتاب بعد از تراکئید گفته که نوع دیگری در گیاهان گلدار وجود داره...یعنی تراکئید نیست..🚫🚫

  🍀🌾🍀🌾🍀🌾🍀🌾🍀🌾🍀🌾

  سوال✌
  بازهم در یکی از تستهای تالیفی نوشته تعریق با فشار ریشه ای همراه است
  اما فشار ریشه ای با تعریق لزوما همرا نیست.
  ↩خب این درست هست
  اما چند تست پایین تر گفته =
  افزایش تعریق باعث افزایش فشار ریشه ای نمیشه...
  🤔

  @دانش-آموزان-آلاء
  @Dr-Bernosi
  @Zohre-Nowrouzi
  @خیرین-کوچک-دریا-دل
  @اسمان-ابی

  نخوندم هنو😢دو هفته دگ میتونم جواب بدم😶😂

  وفا و مرام شما مارا شرمنده کرده است..همینکه جواب دادی یک دنیا ممنونم عزیزم..پس تا دوهفته دیگه سمت این قسمت نمیرم😁 • @f_ssu در قسمتِ شیرین گیاهی(سال دوم..فصل۶..سوال) گفته است:

  @zohre-nowrouzi در قسمتِ شیرین گیاهی(سال دوم..فصل۶..سوال) گفته است:

  @f_ssu در قسمتِ شیرین گیاهی(سال دوم..فصل۶..سوال) گفته است:

  سلام

  سوالِ👆
  برای آوند چوبی:
  توی کتاب نوشته گیاهان گل دار نوع دیگری از آوند چوبی به اسم عناصر آوندی دارن
  اما
  توی یکی از تستهای تالیفی اینطور گفته بود چون تراکئید در همه ی گیاهان آوندی هست پس در گیاهان گلدار هم هست؛یعنی هم عناصر آوندی و هم تراکئید هردوشون توی گلدار هستن

  🛇🛇اما کتاب بعد از تراکئید گفته که نوع دیگری در گیاهان گلدار وجود داره...یعنی تراکئید نیست..🚫🚫

  🍀🌾🍀🌾🍀🌾🍀🌾🍀🌾🍀🌾

  سوال✌
  بازهم در یکی از تستهای تالیفی نوشته تعریق با فشار ریشه ای همراه است
  اما فشار ریشه ای با تعریق لزوما همرا نیست.
  ↩خب این درست هست
  اما چند تست پایین تر گفته =
  افزایش تعریق باعث افزایش فشار ریشه ای نمیشه...
  🤔

  @دانش-آموزان-آلاء
  @Dr-Bernosi
  @Zohre-Nowrouzi
  @خیرین-کوچک-دریا-دل
  @اسمان-ابی

  نخوندم هنو😢دو هفته دگ میتونم جواب بدم😶😂

  وفا و مرام شما مارا شرمنده کرده است..همینکه جواب دادی یک دنیا ممنونم عزیزم..پس تا دوهفته دیگه سمت این قسمت نمیرم😁

  فیدا که..با ما بخون باهم بریم جلو • @zohre-nowrouzi
  اخه اونجاهایی رو رفتم خوندم که پارسال وقت کمتری روشون گذاشتم
  مثل پیش۲
  گیاهیای سال دوم(فصل۶ مخصوصا!!)
  فصل ۱ و ۲ دوم رو فقط از ساده ها خوندم

  هر چی هم که تست توی قسمت زیست میزارن متاسفانه! نخوندم!!
  از پارسال فقط یک چیزایی یادم مونده...پاسخ دهی میکنم🙊😢

  ✌ولی چشم... همینکارو میکنم از فردا پس فردا ...انشااااللله✌


 

کاربران فعال این بخش

19
آنلاین

19.4k
کاربران

9.1k
موضوع ها

605.2k
دیدگاه‌ها