کولون بالا رو و پایین رو


 • دانش آموزان آلاء

  دقیقا یکی توضیح بده کولون بالارو و پایین رو چی هستند و کارشون چیه و کجا هستد دقیق مرسی 😘😍


 • دانش آموزان آلاء

  یه نفر نیست توضیح بده؟!🤔 • @arash-0 در کولون بالا رو و پایین رو گفته است:

  دقیقا یکی توضیح بده کولون بالارو و پایین رو چی هستند و کارشون چیه و کجا هستد دقیق مرسی 😘😍
  کولون بالا رو و پایین رو و افقی بخشی از روده بزرگ پستانداران هستند برای این میگم بخشی چون روده بزرگ شامل کور روده و راست روده نیز میشود.آبی که برای هضم غذاها مورد استفاده قرار گرفته بود یا آبی که نوشیده شده بود در روده بزرگ باز جذب می‌شود و باعث می‌شود که مدفوع از حالت مایع به حالت جامد تبدیل بشه .
  چون عمل اصلی روده بزرگ هدایت مواد هضم نشده به خارج از بدنه و نقش جذبی مهمی هم نداره، روده بزرگ فاقد چین و پرزه. روده بزرگ محل رشد باکتریهای فراوانی است که به صورت نرمال در روده زندگی می کنند و بخش عمده گاز مدفوع حاصل فعالیت آنها ست .سلولهای موجود در لایه مخاطی کولون موکوس ترشح می‌کنند تا با لغزنده کردن سطح مخاط به دفع مواد کمک کنند - امیدوارم بد ننوشته باشم


 • همیار

  0_1508745070214_89b9ef6c-ec3a-4e34-b00d-d22a25d04607-image.png
  قسمتی از روده ی بزرگ هستن!
  ج--> کولون بالا رو
  د-->کولون افقی
  ه--> کولون پایین رو
  هر 3شون تو جذب آب مواد غذایی و غلیظ کردن مدفوع نقش دارن


 • دانش آموزان آلاء

  @dr-bernosi
  دست گلت درد نکنه عشقی😍😍😍


 • همیار

  @mo در کولون بالا رو و پایین رو گفته است:

  @arash-0 در کولون بالا رو و پایین رو گفته است:

  دقیقا یکی توضیح بده کولون بالارو و پایین رو چی هستند و کارشون چیه و کجا هستد دقیق مرسی 😘😍
  کولون بالا رو و پایین رو و افقی بخشی از روده بزرگ پستانداران هستند برای این میگم بخشی چون روده بزرگ شامل کور روده و راست روده نیز میشود.آبی که برای هضم غذاها مورد استفاده قرار گرفته بود یا آبی که نوشیده شده بود در روده بزرگ باز جذب می‌شود و باعث می‌شود که مدفوع از حالت مایع به حالت جامد تبدیل بشه .
  چون عمل اصلی روده بزرگ هدایت مواد هضم نشده به خارج از بدنه و نقش جذبی مهمی هم نداره، روده بزرگ فاقد چین و پرزه. روده بزرگ محل رشد باکتریهای فراوانی است که به صورت نرمال در روده زندگی می کنند و بخش عمده گاز مدفوع حاصل فعالیت آنها ست .سلولهای موجود در لایه مخاطی کولون موکوس ترشح می‌کنند تا با لغزنده کردن سطح مخاط به دفع مواد کمک کنند - امیدوارم بد ننوشته باشم

  مدفوع چامد نمیشه! • @dr-bernosi در کولون بالا رو و پایین رو گفته است:

  @mo در کولون بالا رو و پایین رو گفته است:

  @arash-0 در کولون بالا رو و پایین رو گفته است:

  دقیقا یکی توضیح بده کولون بالارو و پایین رو چی هستند و کارشون چیه و کجا هستد دقیق مرسی 😘😍
  کولون بالا رو و پایین رو و افقی بخشی از روده بزرگ پستانداران هستند برای این میگم بخشی چون روده بزرگ شامل کور روده و راست روده نیز میشود.آبی که برای هضم غذاها مورد استفاده قرار گرفته بود یا آبی که نوشیده شده بود در روده بزرگ باز جذب می‌شود و باعث می‌شود که مدفوع از حالت مایع به حالت جامد تبدیل بشه .
  چون عمل اصلی روده بزرگ هدایت مواد هضم نشده به خارج از بدنه و نقش جذبی مهمی هم نداره، روده بزرگ فاقد چین و پرزه. روده بزرگ محل رشد باکتریهای فراوانی است که به صورت نرمال در روده زندگی می کنند و بخش عمده گاز مدفوع حاصل فعالیت آنها ست .سلولهای موجود در لایه مخاطی کولون موکوس ترشح می‌کنند تا با لغزنده کردن سطح مخاط به دفع مواد کمک کنند - امیدوارم بد ننوشته باشم

  مدفوع چامد نمیشه!
  بلع درست میفرمایین باید میگفتم نیمه جامد اینجوری بهتره


 • دانش آموزان آلاء

  @mo 😍😍 بسیار سپاس • @arash-0 در کولون بالا رو و پایین رو گفته است:

  @mo 😍😍 بسیار سپاس
  خواهش میکنم وظیفه بود


وارد شوید تا پست بفرستید
 

اتصال شما به انجمن آلاء به نظر می‌رسد از دست رفته. لطفا صبر کنید ما سعی می‌کنیم که دوباره شما را متصل کنیم.