تستی فوق حرفه ای از فصل تنفس(منتظرش تو کنکور ۹۷ باشید)


وارد شوید تا پست بفرستید
 

اتصال شما به انجمن آلاء به نظر می‌رسد از دست رفته. لطفا صبر کنید ما سعی می‌کنیم که دوباره شما را متصل کنیم.