سوال امار فصل4  • سلام دریک جزوه خواندم اگر بر اثر گرد کردن تعداد دسته ها حاصل ضرب طول دسته از دامنه ی تغییرات بزرگ تر شد این مقدار اضافی را بین دسته ی اول و دسته ی اخر به صورت مساوی تقسیم می کنیم . این رو اگر کسی می دونه توضیح بده ؟ <یعنی مقدار اضافه فقط رو دسته اول و اخر هستش ؟اگر هست چرا تو حل سوال ها فقط این مقدار اضافی شامل دسته اخر می شود؟


وارد شوید تا پست بفرستید
 

اتصال شما به انجمن آلاء به نظر می‌رسد از دست رفته. لطفا صبر کنید ما سعی می‌کنیم که دوباره شما را متصل کنیم.