فصول ترکیبی زیست


 • دانش آموزان آلاء

  بهتر است برای خوندن زیست این فصل هارو باهم بخونین چون به هم مرتبط هستنو ماندگاریش تو ذهن بیشتره
  فصل های جانوری= فصل 4تا8زیست یک .فصل 1تا4وفصل 11 زیست دو
  بخش گیاهی=فصل3زیست1وفصل 9و10زیست دو
  زیست ملکولی =فصل 1و2زیست 1فصل 5 زیست دو فصل یک تا سه و8زیست پیش
  زنتیک =فصل 6تا8 زیست 2وفصل 5 زیست پیش
  مباحث مختلف دیگر =فصل 4و6و7وفصل های 9تا11پیش دانشگاهی


 • همیار

  @22ستاره در فصول ترکیبی زیست گفته است:

  بهتر است برای خوندن زیست این فصل هارو باهم بخونین چون به هم مرتبط هستنو ماندگاریش تو ذهن بیشتره
  فصل های جانوری= فصل 4تا8زیست یک .فصل 1تا4وفصل 11 زیست دو+پیش 1 و 2
  بخش گیاهی=فصل3زیست1وفصل 9و10زیست دو +فصل 6 و 8 دوم
  زیست ملکولی =فصل 1و2زیست 1فصل 5 زیست دو فصل یک تا سه و8زیست پیش
  زنتیک =فصل 6تا8 زیست 2وفصل 5 زیست پیش
  مباحث مختلف دیگر =فصل 4و6و7وفصل های 9تا11پیش دانشگاهی


 

کاربران فعال این بخش

5
آنلاین

19.4k
کاربران

9.0k
موضوع ها

603.1k
دیدگاه‌ها