از سال91تا96تعداد سوالات طرح شده از زیست شناسی فصل به فصل


 • دانش آموزان آلاء

  فصل 1--ملکول های زیستی از این مبحث درسالهای91تا95تستی طرح نشده در کنکور 96یک تست طرح شده
  فصل2--سفری به درون سلول از این مبحث درسالهای 91تا95یک تست ظرح شده در کنکور96یک تست طرح شده
  فصل3--سفری در دنیای جانداران 0تایک تست طرح شده درسال 96یک تست طرح شده
  فصل4--گوارش از این مبحث درساالهای 91تا952یا3تست طرح شده در سال 96یک تست طرح شده
  فصل 5--تبادل گازها از این مبحث یک یا دوتست طرح شده درسال 96تستی طرح نشده
  فصل6--گردش مواد از این مبحث دویا 3تست طرح شده درسال 96 3تست طرح شده
  فصل7--تنظیم محیط داخلی ودفع مواد زائد از این مبحث 0تا1تست طرح شده در سال 96تستی از این مبحث طرح نشده
  فصل8--حرکت در موجودات زندهاز این مبحثیک تا دو تست طرح شده درسال96تستی از این مبحث طرح نشده

  اینا صرفا مال دوم دبیرستانه و هدف از گذاشتن این مطلب فقط فهمیدن اهمیت فصلها تو چن سال اخیره اگه دیدین به دردتون میخوره بگین بقیه فصلا از سال پیش و سومم بزارم


 • همیار

  @22ستاره خیلی هم عالی 💐


 • دانش آموزان آلاء

  @dr-sobhan ممنونم • از فصل چهار به بعد ننوشتید چه سالی منظورتون هر سال بوده؟


 • دانش آموزان آلاء

  @8-مصطفی-7 نه کلا از سال های 91 تا 95 منظورم بوده چون حوصله تایپ نداشتم ننوشتم


وارد شوید تا پست بفرستید
 

اتصال شما به انجمن آلاء به نظر می‌رسد از دست رفته. لطفا صبر کنید ما سعی می‌کنیم که دوباره شما را متصل کنیم.