ترشحات دستگاه گوارش!


 • همیار • ۱) ۲ نوع کلسترول و لسیتین
  ۲)ایا معده هورمون میسازه؟ توی دوازدهه که هورمون سکرتین فکر کنم باشه اما معده رو جایی ندیدم یا توجه نکردم...
  ۳)🎈به نظر اینجانب این گزینه میتونه صحیح باشه.
  چون در انقباض روده ی باریک، صفرا با املاحش باعث میشه حرکت روده بیشتر بشه..
  ۴(یکی ترشح بیکربنات رو انجام میده که در شیره ی معده هست
  یکی هم ترشح شیره ی معده رو انجام میده.


 • همیار

  1)همشون نه! کلا سلولای کبد 3 نوع لیپید تولید میکنن، همشون فسفولیپید، برخیشون کلسترول و لسیتین!

  2)هردوشون برخی از سلولاشون میتونن هورمون تولید کنن! گاسترین و سکرتین!

  3)همش درسته ولی روی معده نمیتونن تاثیر بذارن! روی روده تاثیر میذارن املاح صفراوی

  4)عین کتابه! • @dr-bernosi راست میگیدا!!
  واقعا از گاسترین به کلی یادم رفته بود....
  مورد اول هم چه اشتباه شد...
  مورد ....

  اما الان به خاطر سپردمشون که دوباره اشتباه نکنم