چگونگی انتقال پیام در نورون ها در ناحیه سیناپسی  • سلام پیام عصبی چطور منتقل میشه در ناحیه سیناپسی؟
    میگن بصورت ویزکول در میاد؟


  • همیار

    درود بر شما
    هنوز به اینجا نرسیدم ولی هدایت پیام توسط یون ها توی یه نورونه و بعدش میرسه به پایانه اکسونی و به صورت ناقل عصبی از پایانه اکسونی میزنه بیرون! در اصل اگزوسیتوز! این ناقلا میتونن برن رو نورون بعدی اثر کنن و همینطوری ادامه پیدا کنه