چگونگی انتقال پیام در نورون ها در ناحیه سیناپسی  • سلام پیام عصبی چطور منتقل میشه در ناحیه سیناپسی؟
    میگن بصورت ویزکول در میاد؟


  • همیار

    درود بر شما
    هنوز به اینجا نرسیدم ولی هدایت پیام توسط یون ها توی یه نورونه و بعدش میرسه به پایانه اکسونی و به صورت ناقل عصبی از پایانه اکسونی میزنه بیرون! در اصل اگزوسیتوز! این ناقلا میتونن برن رو نورون بعدی اثر کنن و همینطوری ادامه پیدا کنه


وارد شوید تا پست بفرستید
 

اتصال شما به انجمن آلاء به نظر می‌رسد از دست رفته. لطفا صبر کنید ما سعی می‌کنیم که دوباره شما را متصل کنیم.