ترکیبیات|ریاضی۲ • در چند جایگشت از حروف کلمه‌ی mohsen در سمت راست حرف s و چسبیده به آن حرفی صدادار قرار دارد؟
  ۱)۲۴۰
  ۲)۳۶۰
  ۳)۴۸۰
  ۴)!۵
  ●بچه‌ها میدونم که خیلی آسونه فقط میخوام بدونم چجوری تحلیلش میکنید.
  تحلیل اول : ابتدا همه‌ی حروف غیر از حرف s را در یک ردیف قرار مید‌هیم. این کار را به !۵ طریق میتوانیم انجام دهیم.حال حرف s را باید در سمت چپ یکی از حروف صدادار یعنی oوe قرار دهیم، لذا برای حرفs دو انتخاب وجود دارد،پس پاسخ مسئله برابر !۵×۲ است.
  تحلیل دوم : ۶جایگاه در یک ردیف در نظر میگیریم.برای اینکه حرفs در سمت راست و چسبیده به خود حرفی صدادار داشته باشد فقط میتوانیم آن را در جایگاه های یکم تا پنجم قرار دهیم پس ۵حالت برای جایگاه حرف s داریم.حرف صداداری که میتواند در کنار حرفs قرار بگیرد یا eهست یا o . پس دو حالت هم برای انتخاب حرف صدادار چسبیده به حرفsداریم. بقیه‌ی حروف هم میتوانند به !۴ شکل مختلف جایگشت داشته باشند پس پاسخ مسئله ۵×۲×!۴ است.
  کدوم تحلیل درسته و کدوم تحلیل اشتباهه و چرا اشتباهه؟
  "مرسی از وقتی که گذاشتید"🌹
  @همیار @دانش-آموزان-آلاء


 • همیار

  جواب نهایی 240ه ! درسته ؟ • دو تاش درست نیست ؟!
  به نظرم لزومی نداره یک تحلیل درست باشه ! • @dr-sobhan بله ۲۴۰ پاسخ مسئله‌ست.


 • همیار

  @niloofarsadeqi در ترکیبیات|ریاضی۲ گفته است:

  در چند جایگشت از حروف کلمه‌ی mohsen در سمت راست حرف s و چسبیده به آن حرفی صدادار قرار دارد؟
  ۱)۲۴۰
  ۲)۳۶۰
  ۳)۴۸۰
  ۴)!۵
  ●بچه‌ها میدونم که خیلی آسونه فقط میخوام بدونم چجوری تحلیلش میکنید.
  تحلیل اول : ابتدا همه‌ی حروف غیر از حرف s را در یک ردیف قرار مید‌هیم. این کار را به !۵ طریق میتوانیم انجام دهیم.حال حرف s را باید در سمت چپ یکی از حروف صدادار یعنی oوe قرار دهیم، لذا برای حرفs دو انتخاب وجود دارد،پس پاسخ مسئله برابر !۵×۲ است.
  تحلیل دوم : ۶جایگاه در یک ردیف در نظر میگیریم.برای اینکه حرفs در سمت راست و چسبیده به خود حرفی صدادار داشته باشد فقط میتوانیم آن را در جایگاه های یکم تا پنجم قرار دهیم پس ۵حالت برای جایگاه حرف s داریم.حرف صداداری که میتواند در کنار حرفs قرار بگیرد یا eهست یا o . پس دو حالت هم برای انتخاب حرف صدادار چسبیده به حرفsداریم. بقیه‌ی حروف هم میتوانند به !۴ شکل مختلف جایگشت داشته باشند پس پاسخ مسئله ۵×۲×!۴ است.
  کدوم تحلیل درسته و کدوم تحلیل اشتباهه و چرا اشتباهه؟
  "مرسی از وقتی که گذاشتید"🌹
  @همیار @دانش-آموزان-آلاء

  تحلیل دوم کاملا درسته ! کجاشو اشکال دارید من براتون توضیح بدم ؟


وارد شوید تا پست بفرستید
 

کاربران فعال این بخش

36
آنلاین

20.7k
کاربران

9.9k
موضوع ها

650.5k
دیدگاه‌ها