بافت های گیاهی


 • همیار

  هر سلولی که در گیاهان علفی ....، قطعا ....

  1)از مواد معدنی مواد آلی تولید می کند- جزیی از بافت روپوست نیست.

  2)فاقد کلروپلاست است- منشا مریستمی دارد.

  3)فاقد هسته است-در ترابری مواد آلی در سراسر گیاه نقش دارد.

  4)دیواره نخستین نازکی دارد-سلولز نمی تواند در دیواره نخستین آن رسوب کند.

  گلابیه واقعا :| • گیاهی!😓 • @dr-bernosi در بافت های گیاهی گفته است:

  هر سلولی که در گیاهان علفی ....، قطعا ....

  1)از مواد معدنی مواد آلی تولید می کند- جزیی از بافت روپوست نیست.
  از مواد معدنی الی تولید میکنه؟یعنی کلروپلاست داره؟خب روپوستیا مثل روزنه که کلروپلاست داشتن😶
  2)فاقد کلروپلاست است- منشا مریستمی دارد.
  فاقد کلرو پلاست ک زیاد داریم یکیش مثلا تار کشنده😐یادم نیست زیاد ولی همه منبعشون بنیادی بودن بنیادیا متمایز تر میشدن مریستمی نوک شاخه نوک ریشه و جوانه های جانبی؟ این درسته!
  3)فاقد هسته است-در ترابری مواد آلی در سراسر گیاه نقش دارد. ام فاقد هسته میشه تراکئید مثلا که در سراسر گیاه نبود بالاو پایین میبر فقط فک کنم

  4)دیواره نخستین نازکی دارد-سلولز نمی تواند در دیواره نخستین آن رسوب کند.
  دیواره نخستین جنسش سلولزه چ جوری نمیتونه رسوب کنه😐مث بافت کلانشیمه اگه اشتباه نکنم ک دیواره نخستین نازک داشت دیواره دومینم بعضی وقتا تشکیل میشد
  گلابیه واقعا :|

  یکم یادمه از هر چیزی اینو پارسال خوندم فک کنم بشه گزینه ۲


 • همیار

  @zohre-nowrouzi در بافت های گیاهی گفته است:

  @dr-bernosi در بافت های گیاهی گفته است:

  هر سلولی که در گیاهان علفی ....، قطعا ....

  1)از مواد معدنی مواد آلی تولید می کند- جزیی از بافت روپوست نیست.
  از مواد معدنی الی تولید میکنه؟یعنی کلروپلاست داره؟خب روپوستیا مثل روزنه که کلروپلاست داشتن😶
  2)فاقد کلروپلاست است- منشا مریستمی دارد.
  فاقد کلرو پلاست ک زیاد داریم یکیش مثلا تار کشنده😐یادم نیست زیاد ولی همه منبعشون بنیادی بودن بنیادیا متمایز تر میشدن مریستمی نوک شاخه نوک ریشه و جوانه های جانبی؟ این درسته!
  3)فاقد هسته است-در ترابری مواد آلی در سراسر گیاه نقش دارد. ام فاقد هسته میشه تراکئید مثلا که در سراسر گیاه نبود بالاو پایین میبر فقط فک کنم

  4)دیواره نخستین نازکی دارد-سلولز نمی تواند در دیواره نخستین آن رسوب کند.
  دیواره نخستین جنسش سلولزه چ جوری نمیتونه رسوب کنه😐مث بافت کلانشیمه اگه اشتباه نکنم ک دیواره نخستین نازک داشت دیواره دومینم بعضی وقتا تشکیل میشد
  گلابیه واقعا :|

  یکم یادمه از هر چیزی اینو پارسال خوندم فک کنم بشه گزینه ۲

  تحلیل خوبی بود! درمورد گزینه 4 بگم دیواره دومین با رسوب سلولز در دیواره نخستین به وجود میادش • @dr-bernosi در بافت های گیاهی گفته است:

  @zohre-nowrouzi در بافت های گیاهی گفته است:

  @dr-bernosi در بافت های گیاهی گفته است:

  هر سلولی که در گیاهان علفی ....، قطعا ....

  1)از مواد معدنی مواد آلی تولید می کند- جزیی از بافت روپوست نیست.
  از مواد معدنی الی تولید میکنه؟یعنی کلروپلاست داره؟خب روپوستیا مثل روزنه که کلروپلاست داشتن😶
  2)فاقد کلروپلاست است- منشا مریستمی دارد.
  فاقد کلرو پلاست ک زیاد داریم یکیش مثلا تار کشنده😐یادم نیست زیاد ولی همه منبعشون بنیادی بودن بنیادیا متمایز تر میشدن مریستمی نوک شاخه نوک ریشه و جوانه های جانبی؟ این درسته!
  3)فاقد هسته است-در ترابری مواد آلی در سراسر گیاه نقش دارد. ام فاقد هسته میشه تراکئید مثلا که در سراسر گیاه نبود بالاو پایین میبر فقط فک کنم

  4)دیواره نخستین نازکی دارد-سلولز نمی تواند در دیواره نخستین آن رسوب کند.
  دیواره نخستین جنسش سلولزه چ جوری نمیتونه رسوب کنه😐مث بافت کلانشیمه اگه اشتباه نکنم ک دیواره نخستین نازک داشت دیواره دومینم بعضی وقتا تشکیل میشد
  گلابیه واقعا :|

  یکم یادمه از هر چیزی اینو پارسال خوندم فک کنم بشه گزینه ۲

  تحلیل خوبی بود! درمورد گزینه 4 بگم دیواره دومین با رسوب سلولز در دیواره نخستین به وجود میادش
  یعنی تو دیواره نخستین سلولز نداریم؟
  درست بود؟


 • همیار

  بله همه بافتای غیر مریستمی از منشا مریستمی دارن! سلولای بنیادی و خود سلولای مریستمی هم واکوئل و کلروپلاست نداران • @dr-bernosi در بافت های گیاهی گفته است:

  بله همه بافتای غیر مریستمی از منشا مریستمی دارن! سلولای بنیادی و خود سلولای مریستمی هم واکوئل و کلروپلاست نداران

  بعله


وارد شوید تا پست بفرستید
 

اتصال شما به انجمن آلاء به نظر می‌رسد از دست رفته. لطفا صبر کنید ما سعی می‌کنیم که دوباره شما را متصل کنیم.