بافت های گیاهی


 • همیار

  هر سلولی که در گیاهان علفی ....، قطعا ....

  1)از مواد معدنی مواد آلی تولید می کند- جزیی از بافت روپوست نیست.

  2)فاقد کلروپلاست است- منشا مریستمی دارد.

  3)فاقد هسته است-در ترابری مواد آلی در سراسر گیاه نقش دارد.

  4)دیواره نخستین نازکی دارد-سلولز نمی تواند در دیواره نخستین آن رسوب کند.

  گلابیه واقعا 😐 • گیاهی!😓 • @dr-bernosi در بافت های گیاهی گفته است:

  هر سلولی که در گیاهان علفی ....، قطعا ....

  1)از مواد معدنی مواد آلی تولید می کند- جزیی از بافت روپوست نیست.
  از مواد معدنی الی تولید میکنه؟یعنی کلروپلاست داره؟خب روپوستیا مثل روزنه که کلروپلاست داشتن😶
  2)فاقد کلروپلاست است- منشا مریستمی دارد.
  فاقد کلرو پلاست ک زیاد داریم یکیش مثلا تار کشنده😐یادم نیست زیاد ولی همه منبعشون بنیادی بودن بنیادیا متمایز تر میشدن مریستمی نوک شاخه نوک ریشه و جوانه های جانبی؟ این درسته!
  3)فاقد هسته است-در ترابری مواد آلی در سراسر گیاه نقش دارد. ام فاقد هسته میشه تراکئید مثلا که در سراسر گیاه نبود بالاو پایین میبر فقط فک کنم

  4)دیواره نخستین نازکی دارد-سلولز نمی تواند در دیواره نخستین آن رسوب کند.
  دیواره نخستین جنسش سلولزه چ جوری نمیتونه رسوب کنه😐مث بافت کلانشیمه اگه اشتباه نکنم ک دیواره نخستین نازک داشت دیواره دومینم بعضی وقتا تشکیل میشد
  گلابیه واقعا 😐

  یکم یادمه از هر چیزی اینو پارسال خوندم فک کنم بشه گزینه ۲


 • همیار

  @zohre-nowrouzi در بافت های گیاهی گفته است:

  @dr-bernosi در بافت های گیاهی گفته است:

  هر سلولی که در گیاهان علفی ....، قطعا ....

  1)از مواد معدنی مواد آلی تولید می کند- جزیی از بافت روپوست نیست.
  از مواد معدنی الی تولید میکنه؟یعنی کلروپلاست داره؟خب روپوستیا مثل روزنه که کلروپلاست داشتن😶
  2)فاقد کلروپلاست است- منشا مریستمی دارد.
  فاقد کلرو پلاست ک زیاد داریم یکیش مثلا تار کشنده😐یادم نیست زیاد ولی همه منبعشون بنیادی بودن بنیادیا متمایز تر میشدن مریستمی نوک شاخه نوک ریشه و جوانه های جانبی؟ این درسته!
  3)فاقد هسته است-در ترابری مواد آلی در سراسر گیاه نقش دارد. ام فاقد هسته میشه تراکئید مثلا که در سراسر گیاه نبود بالاو پایین میبر فقط فک کنم

  4)دیواره نخستین نازکی دارد-سلولز نمی تواند در دیواره نخستین آن رسوب کند.
  دیواره نخستین جنسش سلولزه چ جوری نمیتونه رسوب کنه😐مث بافت کلانشیمه اگه اشتباه نکنم ک دیواره نخستین نازک داشت دیواره دومینم بعضی وقتا تشکیل میشد
  گلابیه واقعا 😐

  یکم یادمه از هر چیزی اینو پارسال خوندم فک کنم بشه گزینه ۲

  تحلیل خوبی بود! درمورد گزینه 4 بگم دیواره دومین با رسوب سلولز در دیواره نخستین به وجود میادش • @dr-bernosi در بافت های گیاهی گفته است:

  @zohre-nowrouzi در بافت های گیاهی گفته است:

  @dr-bernosi در بافت های گیاهی گفته است:

  هر سلولی که در گیاهان علفی ....، قطعا ....

  1)از مواد معدنی مواد آلی تولید می کند- جزیی از بافت روپوست نیست.
  از مواد معدنی الی تولید میکنه؟یعنی کلروپلاست داره؟خب روپوستیا مثل روزنه که کلروپلاست داشتن😶
  2)فاقد کلروپلاست است- منشا مریستمی دارد.
  فاقد کلرو پلاست ک زیاد داریم یکیش مثلا تار کشنده😐یادم نیست زیاد ولی همه منبعشون بنیادی بودن بنیادیا متمایز تر میشدن مریستمی نوک شاخه نوک ریشه و جوانه های جانبی؟ این درسته!
  3)فاقد هسته است-در ترابری مواد آلی در سراسر گیاه نقش دارد. ام فاقد هسته میشه تراکئید مثلا که در سراسر گیاه نبود بالاو پایین میبر فقط فک کنم

  4)دیواره نخستین نازکی دارد-سلولز نمی تواند در دیواره نخستین آن رسوب کند.
  دیواره نخستین جنسش سلولزه چ جوری نمیتونه رسوب کنه😐مث بافت کلانشیمه اگه اشتباه نکنم ک دیواره نخستین نازک داشت دیواره دومینم بعضی وقتا تشکیل میشد
  گلابیه واقعا 😐

  یکم یادمه از هر چیزی اینو پارسال خوندم فک کنم بشه گزینه ۲

  تحلیل خوبی بود! درمورد گزینه 4 بگم دیواره دومین با رسوب سلولز در دیواره نخستین به وجود میادش
  یعنی تو دیواره نخستین سلولز نداریم؟
  درست بود؟


 • همیار

  بله همه بافتای غیر مریستمی از منشا مریستمی دارن! سلولای بنیادی و خود سلولای مریستمی هم واکوئل و کلروپلاست نداران • @dr-bernosi در بافت های گیاهی گفته است:

  بله همه بافتای غیر مریستمی از منشا مریستمی دارن! سلولای بنیادی و خود سلولای مریستمی هم واکوئل و کلروپلاست نداران

  بعله


 

کاربران فعال این بخش

23
آنلاین

18.3k
کاربران

8.0k
موضوع ها

561.1k
دیدگاه‌ها