بافت پوششی و ماهیچه ای


 • همیار

  سلول های ماهیچه ای موچود در ....، برخلاف سلول های ....

  1)دیواره روده- پوششی مثانه، دارای کانال یونی در غشای خود هستند.

  2)دیواره مثانه-مهم ترین بافت عایق کننده بدن، هسته ی مرکزی دارند.

  3)ماهیچه ی دوسر بازو- بافت استخوانی، درون ماده ی بین سلولی چامد قرار دارند.

  4)لایه ی میانی قلب-کبدی، شبکه ی آندوپلاسمی صاف گسترده ای دارند.


 • همیار

  خدایی ینی 😐 • @dr-bernosi در بافت پوششی و ماهیچه ای گفته است:

  سلول های ماهیچه ای موچود در ....، برخلاف سلول های ....

  1)دیواره روده- پوششی مثانه، دارای کانال یونی در غشای خود هستند.

  2)دیواره مثانه-مهم ترین بافت عایق کننده بدن، هسته ی مرکزی دارند.

  3)ماهیچه ی دوسر بازو- بافت استخوانی، درون ماده ی بین سلولی چامد قرار دارند.

  4)لایه ی میانی قلب-کبدی، شبکه ی آندوپلاسمی صاف گسترده ای دارند.

  میشه ۲ دیگه


 • همیار

  @zohre-nowrouzi در بافت پوششی و ماهیچه ای گفته است:

  @dr-bernosi در بافت پوششی و ماهیچه ای گفته است:

  سلول های ماهیچه ای موچود در ....، برخلاف سلول های ....

  1)دیواره روده- پوششی مثانه، دارای کانال یونی در غشای خود هستند.

  2)دیواره مثانه-مهم ترین بافت عایق کننده بدن، هسته ی مرکزی دارند.

  3)ماهیچه ی دوسر بازو- بافت استخوانی، درون ماده ی بین سلولی چامد قرار دارند.

  4)لایه ی میانی قلب-کبدی، شبکه ی آندوپلاسمی صاف گسترده ای دارند.

  میشه ۲ دیگه

  دعوا دارین چرا 😐 • @dr-bernosi در بافت پوششی و ماهیچه ای گفته است:

  @zohre-nowrouzi در بافت پوششی و ماهیچه ای گفته است:

  @dr-bernosi در بافت پوششی و ماهیچه ای گفته است:

  سلول های ماهیچه ای موچود در ....، برخلاف سلول های ....

  1)دیواره روده- پوششی مثانه، دارای کانال یونی در غشای خود هستند.

  2)دیواره مثانه-مهم ترین بافت عایق کننده بدن، هسته ی مرکزی دارند.

  3)ماهیچه ی دوسر بازو- بافت استخوانی، درون ماده ی بین سلولی چامد قرار دارند.

  4)لایه ی میانی قلب-کبدی، شبکه ی آندوپلاسمی صاف گسترده ای دارند.

  میشه ۲ دیگه

  دعوا دارین چرا 😐

  ن دعوا چرا😂 حالتم ی جوری بود ک نسبت ب بقیه اسون بود


 • همیار

  @zohre-nowrouzi در بافت پوششی و ماهیچه ای گفته است:

  @dr-bernosi در بافت پوششی و ماهیچه ای گفته است:

  @zohre-nowrouzi در بافت پوششی و ماهیچه ای گفته است:

  @dr-bernosi در بافت پوششی و ماهیچه ای گفته است:

  سلول های ماهیچه ای موچود در ....، برخلاف سلول های ....

  1)دیواره روده- پوششی مثانه، دارای کانال یونی در غشای خود هستند.

  2)دیواره مثانه-مهم ترین بافت عایق کننده بدن، هسته ی مرکزی دارند.

  3)ماهیچه ی دوسر بازو- بافت استخوانی، درون ماده ی بین سلولی چامد قرار دارند.

  4)لایه ی میانی قلب-کبدی، شبکه ی آندوپلاسمی صاف گسترده ای دارند.

  میشه ۲ دیگه

  دعوا دارین چرا 😐

  ن دعوا چرا😂 حالتم ی جوری بود ک نسبت ب بقیه اسون بود

  هر تستی که میذارم چه سخت چه اسون برام مهمه که شما هر 4 گزینه رو تحلیل کنین! • @dr-bernosi در بافت پوششی و ماهیچه ای گفته است:

  @zohre-nowrouzi در بافت پوششی و ماهیچه ای گفته است:

  @dr-bernosi در بافت پوششی و ماهیچه ای گفته است:

  @zohre-nowrouzi در بافت پوششی و ماهیچه ای گفته است:

  @dr-bernosi در بافت پوششی و ماهیچه ای گفته است:

  سلول های ماهیچه ای موچود در ....، برخلاف سلول های ....

  1)دیواره روده- پوششی مثانه، دارای کانال یونی در غشای خود هستند.

  2)دیواره مثانه-مهم ترین بافت عایق کننده بدن، هسته ی مرکزی دارند.

  3)ماهیچه ی دوسر بازو- بافت استخوانی، درون ماده ی بین سلولی چامد قرار دارند.

  4)لایه ی میانی قلب-کبدی، شبکه ی آندوپلاسمی صاف گسترده ای دارند.

  میشه ۲ دیگه

  دعوا دارین چرا 😐

  ن دعوا چرا😂 حالتم ی جوری بود ک نسبت ب بقیه اسون بود

  هر تستی که میذارم چه سخت چه اسون برام مهمه که شما هر 4 گزینه رو تحلیل کنین!

  خب ناراحت چرا میشی تعجبیدم


 • همیار

  نشدم! ینی کلا ناراحت نمیشم!


 • همیار

  خب این تستا رو با وسواس انتخاب میکنم که نکتشون زیاد باشه! 4 تا گزینه توشون نکته هست! شما هم به تبع اینکه گزینه هارو تحلیل کنین نکات بیشتری یاد میگیرین دیگه 🙂 • @dr-bernosi در بافت پوششی و ماهیچه ای گفته است:

  سلول های ماهیچه ای موچود در ....، برخلاف سلول های ....

  1)دیواره روده- پوششی مثانه، دارای کانال یونی در غشای خود هستند. برخلاف ن و مانند کانال یونی رو دگ همه دارن همههه😂اگه اشتباه نکنم

  2)دیواره مثانه-مهم ترین بافت عایق کننده بدن، هسته ی مرکزی دارند.عایق بدن میشه چربی ک انگشتریه .. دیواره مثانه صافه دوکی شکلو هسته وسطه پس کلمه برخلاف درسته براش

  3)ماهیچه ی دوسر بازو- بافت استخوانی، درون ماده ی بین سلولی چامد قرار دارند.برخلاف نیست مانند ..استخوانیم جامده

  4)لایه ی میانی قلب-کبدی، شبکه ی آندوپلاسمی صاف گسترده ای دارند.هم قلب هم کبد دوتاش صاف گسترده دارن


 • همیار

  @zohre-nowrouzi در بافت پوششی و ماهیچه ای گفته است:

  @dr-bernosi در بافت پوششی و ماهیچه ای گفته است:

  سلول های ماهیچه ای موچود در ....، برخلاف سلول های ....

  1)دیواره روده- پوششی مثانه، دارای کانال یونی در غشای خود هستند. برخلاف ن و مانند کانال یونی رو دگ همه دارن همههه😂اگه اشتباه نکنم

  2)دیواره مثانه-مهم ترین بافت عایق کننده بدن، هسته ی مرکزی دارند.عایق بدن میشه چربی ک انگشتریه .. دیواره مثانه صافه دوکی شکلو هسته وسطه پس کلمه برخلاف درسته براش

  3)ماهیچه ی دوسر بازو- بافت استخوانی، درون ماده ی بین سلولی چامد قرار دارند.برخلاف نیست مانند ..استخوانیم جامده

  4)لایه ی میانی قلب-کبدی، شبکه ی آندوپلاسمی صاف گسترده ای دارند.هم قلب هم کبد دوتاش صاف گسترده دارن

  👍


 

کاربران فعال این بخش

21
آنلاین

18.3k
کاربران

8.0k
موضوع ها

561.0k
دیدگاه‌ها