سوالات مولکول و سلول 21 مهر


 • همیار • این پست پاک شده!

 • همیار

  😐 باحالن! البته نکات بیشرشو تو تستای قبلی که گذاشتم بررسی کردیم!
  اون شکله هم که دیشب گفتم ازش سوال اومد 😐


 • همیار

  141--> تستش گلابی بوده ولی در کل خیلی خوب بود! تو گزینه 3 میدونیم که آمینواسیدا تو باکتریا هم هستن!
  143-->بازم اسونه! تو گزینه 1 مشخصه که بسیاری از چانوران آنزیم تچزیه کننده نشاسته رو دارن نه همه!
  144--> تست خیلی خوب و مهمیه! تو گزینه 1 یه شکلی هست درمورد انتقال فعال! دیشبم درموردش صحبت کردم! تو اون شکل مشخصه که هنگام انتقال فعال شکل ناقل تغییر میکنه! تو گزینه 3 مراقب باشین که کانال غلطه!
  145-->اینو باید خوب یاد بگیرین! متن کتابه! پاسخش هم که گزینه 2 میشه!
  150-->تو گزینه 1! میدونیم که مثلا تو پادتن که چند رشته پلی پپتیدی وچود داره، به تعداد رشته ها از آمینو اسیدا کم میکنیم و تعداد اب تولید شده بدست میاد!
  151-->یادمون باشه که تو باکتریا شبکه آندوپلاسمی و در کل اندامکی نیست! پس گزینه 1 و 2 رد میشن! گزینه 4 و3 درستن! میلین از پروتئین و فسفولیپید درست شده!
  154-->تو صورت سوال به "هر" دقت کنین! تو باکتریا باز شبکه اندوپلاسمی و ریبوزومای بزرگ و پیچیده نداریم! درمورد گزینه 1 بگم که ناقل ها این کارو انچام نمیدن!
  155-->گزینه 1 فقط غلطه! اولا دستگاه غشایی درونی توی ساختن انزیمای پراکسی زوم مثل کاتالاز نقش نداره! در ضمن پراکسی زوم توی سیتوپلاسم هست! به این دوتا تعریف دقت کنین!
  سیتوپلاسم-->سیتوسل+اندامکا(به چز هسته)
  سیتوسل-->مایع درون سلول
  156-->همشون غلطه! گزینه 1 درمورد کلسترول، گزینه 2 که مشخصه :|، گزینه 3 فقط موما پلی مر هستن و گزینه 4 هم ویژگی فسفولیپیداس!
  160-->درمورد سوال بدونین که توی غشا DNAنداریم، واکوئل ضرباندار و مرکزی از چنس غشا هستن، توی سیتوپلاسم گیاهان پروتئین داریم 😐 و ریبوزوم هم پروتئین داره 😐 گزینه 3 درسته!
  164--> این تست شبیشو دیشب بود فک کنم بررسی کردیم!
  1)توی انتشار و انتشار تسهیل شده مواد هم به همه چهات حرکت میکنن!
  2)مثلا درمورد اب غلطه!
  4)به پمپا نیاز داریم! متن کتابه دقیقا!
  4)فک کنم منظورش اسمزه!
  170-->
  1)میتونیم یه سلول گیاهی داشته باشیم که کلروپلاست داره، سانتریول نداره و توی اسکلت سلولیش میکروتوبول داره! چمله رو درست تکمیل میکنه!
  2)هرسلولی که هسته داره ممکنه پلاسمودسم داشته باشه ممکنه نداشته باشه! نمیتونیم بگیم! اینم درست کامل میکنه!
  3)میتونیم بگیم که سیانوباکتری ها(فرمانرو باکتریا)، گیاهان(فرمانرو گیاهان) و آغازیان فتوسنتز میکنن! این غلط میکنتش!
  4)اینم درست کامل میکنه! توی کبد سم زدایی هم توسط شبکه صافه هم پراکسی زوم! • خیلی ممنون از تحلیلتون • سوال 170 گزینه ی چهارش خیلی باید حواست جمع میبود
  ولی در کل سوالای جونداری بود خوشمان امد


وارد شوید تا پست بفرستید
 

کاربران فعال این بخش

19
آنلاین

20.2k
کاربران

9.6k
موضوع ها

634.7k
دیدگاه‌ها