نقض کردن نوشته ی خود در کتاب  • صفحه ی 232 پیش 2:بسیاری از جلبک های سبز تک سلولی اند و در اب شیرین زندگی میکنند.
    بعضی دیگر پرسولی اند و در اب شور زندگی میکنند
    ...............اسپیروژیر جلبکسبز پرسلولی ولی در اب شیرین...............................😂 😂


وارد شوید تا پست بفرستید
 

کاربران فعال این بخش

30
آنلاین

21.6k
کاربران

10.4k
موضوع ها

700.0k
دیدگاه‌ها