اونایی که سهمیه5درصدی گرفتن پدرانشون تو سپاه خدمت نکردنـد؟؟


وارد شوید تا پست بفرستید
 

اتصال شما به انجمن آلاء به نظر می‌رسد از دست رفته. لطفا صبر کنید ما سعی می‌کنیم که دوباره شما را متصل کنیم.