نقص در فیلم ها  • فیلم های کلاس اقای پازوکی فیلم فصل دوم سال دوم بیرستان تکمیل نیست مثلا فیلم تدریس سلول و اندامک ها مثل میتوکندری و دستگاه گلژی رو نداره


 

کاربران فعال این بخش

2
آنلاین

18.4k
کاربران

8.1k
موضوع ها

563.9k
دیدگاه‌ها