نشرالگو : تناقض ذهنی،تناقض کتابی،تناقض شکلی!


 

کاربران فعال این بخش

31
آنلاین

19.4k
کاربران

9.0k
موضوع ها

603.1k
دیدگاه‌ها