نشرالگو : تناقض ذهنی،تناقض کتابی،تناقض شکلی!


 

کاربران فعال این بخش

10
آنلاین

17.7k
کاربران

7.6k
موضوع ها

540.1k
دیدگاه‌ها