ریبوزوم زحمت کش 📖📑📒 • سلام دوستان هر کدوم از ریبوزم ها ( چسبیده به بخش های از شبکه اندوپلاسمی وغشا خارجی هسته،کلروپلاست ومیتو کندری ، سیتوپلاسم ) در ترشح چه پروتئینی ( ساختاری ، منقبض شونده ، نشانه ای ، ذخیره ای و.. و انزیم ( درون سلولی یا برون سلولی یا درسطح غشا )) نقش دارند؟ • @zahra-m1999 ممنون میشم پاسخ بدیدن @دانش-آموزان-آلاء @همیار • کسی نیست سوال ریبوزومی رو جواب بده ؟
  @دانش-آموزان-آلاء @همیار • @zahra-m1999 تمام اینها رو یک ریبوزوم قادر به ساختنش هست ولی یک استثنا در شبکه ی اندوپلاسمی زبر موجود است که فقط پروتیین هایی رو ترشح میکنه که درون سلولی نیستند مثل البومن • پروتیین های درون میتو کندری و کلروپلاست فقط درون میتو کندری و کلرو پلاست مصرف میشوند و ترشح نمیشوند(فصل 3 پیش ) • ریبوزم های یوکاریوت
  ۱)ریبوزوم ازاد سیتو پلاسمی= ساخت prدرون سلولی ک از سلول خارج نشه
  ۲)ریبوزوم شبک زبر= ساختpr برون سلولی (تمام سلولهای سازنده pr برون سلولی دارای ریبوزومهای متصل ب شبک زبر هستن)
  ۳)ریبوزوم درون هسته=غ فعاله باید بره توی سیتوپلاسم برای پرو سازی فعال شع
  ۴)ریبوزوم تو میتوکندری و clp

  امیدوارم مفید باشه براتون✌


 • اخراج شده

  @f_ssu در ریبوزوم زحمت کش 📖📑📒 گفته است:

  ریبوزم های یوکاریوت
  ۱)ریبوزوم ازاد سیتو پلاسمی= ساخت prدرون سلولی ک از سلول خارج نشه
  ۲)ریبوزوم شبک زبر= ساختpr برون سلولی (تمام سلولهای سازنده pr برون سلولی دارای ریبوزومهای متصل ب شبک زبر هستن)
  ۳)ریبوزوم درون هسته=غ فعاله باید بره توی سیتوپلاسم برای پرو سازی فعال شع
  ۴)ریبوزوم تو میتوکندری و clp

  امیدوارم مفید باشه براتون✌

  ریبوزوم های شبکه آندو زبر الزاما برای پرو تئین های برون سلولی نیست چون پروتئین های غشا رو هم میسازند • @king
  ربوزوم میتوکندری وکلروپلاست چی


 • اخراج شده

  @zahra-m1999 در ریبوزوم زحمت کش 📖📑📒 گفته است:

  @king
  ربوزوم میتوکندری وکلروپلاست چی

  اون ها غشای خود میتوکندری و کلرو پلاست رو پروتئین هاش رو میسازند و اینکه پروتئین های ترشحی رو هم بازم خودشون میسازند!! • @king
  توی کتاب درسی ونشرالگو گفته میشه یوکاریوت ها سه نوع RNA پلی مراز دارند اما مگه کلروپلاست ومیتوکندری که منشا باکتریایی دارند یه نوع ندارند پس چرا نمیشه چهار تا


 • اخراج شده

  @zahra-m1999 در ریبوزوم زحمت کش 📖📑📒 گفته است:

  @king
  توی کتاب درسی ونشرالگو گفته میشه یوکاریوت ها سه نوع RNA پلی مراز دارند اما مگه کلروپلاست ومیتوکندری که منشا باکتریایی دارند یه نوع ندارند پس چرا نمیشه چهار تا

  آفرین
  چقدر خوب فکر میکنی تووو
  درسته یه تناقض حساب میشه
  جوابش رو پیدا کردم میگم بهتون • @king
  سپاس
  امسال کنکور میدین • @king خودم فکر کردم شاید یکی از RNA پلی مراز های یوکاریوتی مشابه پروکاریوتی باشه یا میتوکندری وکلروپلاست وقتی طی همزیستی به وجود میان دیگه بعد از اون رونویسی انجام ندن • @king بله بله...این یک قلم رو جا انداختم • @zahra-m1999 سوالتون جوابش =
  در سلولهای یوکاریوتی ۳ نوع انزیم پلیمراز فعالیت دارن
  درون میتوکندری و کلروپلاست ۱ نوع
  توی پروکاریوتهاهم ی نوع
  همونطور ک خودتونم گفتین کلرو پلاست و میتوکندری منشا پرو کاریوتی دارن
  پس واضحه که باید ۱ نوع پلی مراز داشته باشن

  منبع موثق هم : سوال ۳۰۳۵ کتاب آی کیو گاج توی پاسخ نامه • @f_ssu پس میشه در کل ۴ نوع ؟
  سپاس😀 بعضی وقت ها از این سوالای عجیبم حرص میگیره
  البته این نمونه خوبش بود • @zahra-m1999 نه دیگه همون ۳ نوع
  کتاب سیستم کلرو پلاست و میتوکندری رو پروکاریوت محسوب کرده
  .......
  نه اتفاقا خوبه سوال پیش بیاد برات بیشتر متوجه میشی • @king
  ریبوزوم های شبکه آندوپلاسمی زبر وزیکول های حاوی پروتئین رو میفرسته به جسم گلژی ... بعد از نشانه گزاری توسط جسم گلژی چهار حالت بوجود میاد بر اساس نشانه گزاریش
  1/ به غشای سلول میرن و پروتئین های غشایی رو تشکیل میدن مثل پروتئین های سراسری و انتقالی و پذیرنده ...
  2/ به خارج از سلول میرن که بهشون میگیم پروتئینهای ترشحی
  3/تبدیل به اندامک واکوئل میشن
  4/ تبدیل به اندامک لیزوزوم میشن


 • همیار

  شبکه آندوپلاسمی زبر-->پروتئینای ترشحی+پروتئینای واکوئل و لیزوزوم+پروتئینای غشای پلاسمایی+پروتئینای غشاهای اندامکا
  غشای خارچی هسته---> تو کتاب درموردش چیزی نگفته!
  کلروپلاست و میتوکندری--> پروتئینای خود کلروپلاست و میتوکندری
  سیتوپلاسم-->پروتئینای درون سلولی


 • اخراج شده

  @dr-bernosi در ریبوزوم زحمت کش 📖📑📒 گفته است:

  شبکه آندوپلاسمی زبر-->پروتئینای ترشحی+پروتئینای واکوئل و لیزوزوم+پروتئینای غشای پلاسمایی+پروتئینای غشاهای اندامکا
  غشای خارچی هسته---> تو کتاب درموردش چیزی نگفته!
  کلروپلاست و میتوکندری--> پروتئینای خود کلروپلاست و میتوکندری
  سیتوپلاسم-->پروتئینای درون سلولی

  در بند 1 که گفتید پروتئینای غشا های اندامکا نباید میتوکندری و کلروپلاست استثنا بشند؟


 

پربازدیدهای هفته