زیست-ولوکس • سلام من دوتا سوال داشتم اونم اینکه:
  ایا سلولهای کره نوزاد در ولوکس تاژک دارند؟
  و ایا تمام سلول های ولوکس دارای تاژک هستند؟ • @konkurie97 در زیست-ولوکس گفته است:

  سلام من دوتا سوال داشتم اونم اینکه:
  ایا سلولهای کره نوزاد در ولوکس تاژک دارند؟
  و ایا تمام سلول های ولوکس دارای تاژک هستند؟
  سلام _بله تمام سلول های ولوکس دارای دو تاژک (یک جفت ) و لکه چشمی البته بیش تر گونه های ان دو لکه چشمی یکی بزرگ و یکی کوچک دارند ک هر کدام در یک طرف سلوله ولی برخی یک لکه چشمی دارند و هر سلول یک هسته دارد والبته کلروفیل دارند _سلولهای کلنی دختر یا همون نوزادی ک میگین هم تاژک دارند و مشابه کلنی والد اند ولی اینکه کلنی دختر کی و کجا تشکیل میشه بر میگرده ب نوع تولید مثلی ک کلنی والد انجام میده


وارد شوید تا پست بفرستید
 

اتصال شما به انجمن آلاء به نظر می‌رسد از دست رفته. لطفا صبر کنید ما سعی می‌کنیم که دوباره شما را متصل کنیم.