فیزیک رو با کدوم دبیر بخونم ...لطفا راهنمایی کنید!!